Συνεδρίασε στο Κάιρο την προηγούμενη εβδομάδα, η Μεικτή Επιτροπή που προβλέπεται από την Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για τη μετάκληση εργατών γης, με σκοπό να συζητηθούν τα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή της. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος της ΕΘ.Ε.Α.Σ., κ. Χρήστος Γιαννακάκης.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου. Επίσης, μετείχαν εκπρόσωποι από τα υπουργεία Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από την πλευρά της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης, επικεφαλής ήταν η κα. Amal Abd EIMowgood, Διευθύντρια του τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα υπουργεία Εξωτερικών, Εργασίας, Διεθνούς Συνεργασίας, Γεωργίας και του Οργανισμού Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Μεταξύ των σημείων που αποφασίστηκαν και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά ήταν:

Α ) Η αιγυπτιακή πλευρά θα φροντίσει να παρέχει τα στοιχεία ενδιαφερομένων πολιτών που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα, σε αριθμό που θα υπερβαίνει τους 5000, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των Ελλήνων εργοδοτών.

Β ) Η ελληνική πλευρά θα καθορίσει εγγράφως το είδος των αγροτικών καλλιεργειών για τις οποίες προτίθεται να ζητήσει εργαζομένους.

Γ) Η αιγυπτιακή πλευρά θα πρέπει να περιλαμβάνει στις προτάσεις της, τόσο ανειδίκευτους όσο και ειδικευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι θα μπορούν να εργαστούν σε διαφορετικούς αγροτικούς τομείς, σύμφωνα με τις ελληνικές ανάγκες.

Δ) Η ελληνική εργοδοτική πλευρά οφείλει να ακολουθεί ισοτίμως για τους Αιγυπτίους εργαζόμενους, τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους, που διέπουν και τους Έλληνες εργαζόμενους.

Ε) Η ελληνική πλευρά θα ενημερώνει την αιγυπτιακή για τους επιλεγέντες εργαζόμενους.

ΣΤ) Οι ελληνικές προξενικές αρχές θα πρέπει να εγκρίνουν την έκδοση της βίζας σε 30 ημέρες από την ημέρα της υποβολής των δικαιολογητικών.

Ζ) Τα δύο μέρη συμφώνησαν να πραγματοποιούν διμερείς διαδικτυακές συσκέψεις μεταξύ των ειδικών για να συζητούν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Η) Τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι η ελληνική πλευρά θα παράσχει στην αιγυπτιακή, το όνομα των Ελλήνων εκπροσώπων, που θα μετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα επιλογής και αξιολόγησης των Αιγυπτίων υποψηφίων εργαζομένων.

Θ) Συμφωνήθηκε ότι η διαδικασία λήψης αιτημάτων από τους υποψήφιους Αιγυπτίους εργαζομένους να είναι διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε να μπορούν, να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ελληνικές ανάγκες.

Ι) Τη διαχείριση του πίνακα των υποψηφίων προς εργασία Αιγυπτίων πολιτών, θα την έχει το ελληνικό υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και θα υπάρχει συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.).

Διευκρινίστηκε δε ότι οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, αφορούν μόνο τον τομέα των εργατών γης και της κτηνοτροφίας και όχι τους εργοδότες, που ενδιαφέρονται, να προσλάβουν Αιγύπτιους εργάτες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως για παράδειγμα στην τυποποίηση ή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, για τους οποίους ισχύουν οι πάγιες διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης, χωρίς περιορισμούς και εφόσον βέβαια προβλέπονται θέσεις απασχόλησης στην εκάστοτε Περιφέρεια σύμφωνα με την ΚΥΑ 35400 /τεύχος Β’/ αριθμός 2189 / 3- 4 -2023.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι θα υπάρχει συμβολή και συμμετοχή της ΕΘ.Ε.Α.Σ. στην υλοποίηση της συμφωνίας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η αιγυπτιακή δεξαμενή εργατικού δυναμικού, για να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες της αγροτικής παραγωγής και να προσφερθεί ικανοποιητικός χρόνος απασχόλησης των εργατών με την οργανωμένη μετακίνησή τους σε περιοχές της Ελλάδος, όπου θα υπάρχει ανάγκη.

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να παρατεθούν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τους Αιγυπτίους εργάτες, προς ενημέρωση των Ελλήνων αγροτών.

  • Οι ώρες πτήσης από το Κάιρο έως την Αθήνα είναι περίπου 01:30 ώρες και το κόστος εισιτηρίου σύμφωνα με την κρατική Αιγυπτιακή αεροπορική εταιρεία, μπορεί να είναι λιγότερο από 150 ευρώ.
  • Το εργατικό ημερομίσθιο στην Αίγυπτο είναι αρκετά χαμηλότερο από το κατώτερο ημερομίσθιο στην Ελλάδα και επομένως το προβλεπόμενο κατώτερο ημερομίσθιο από την Ελληνική Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θα ικανοποιεί απόλυτα τους υποψήφιους εργάτες.
  • Η δυνατότητα που παρέχεται πλέον από τον ισχύοντα Κώδικα Μετανάστευσης για την έκδοση πενταετούς άδειας εργασίας, θα απαλλάξει τον εργοδότη αλλά και τον εργαζόμενο, από την υποχρέωση της ετήσιας υποβολής αιτήματος για την είσοδο στη χώρα και την έκδοση της βίζας.

 

 

 

Πηγή: www.agro24.gr