Ούτε οι σύµβουλοι της νέας ΚΑΠ δεν κατάλαβαν ποτέ για πιο λόγο ένας νέος αγρότης το 2017 πήρε από το Απόθεµα δικαιώµατα αξίας 41 ευρώ στις αροτραίες και το 2018 ένας άλλος συνάδελφός του 47 ευρώ, όταν ο κανονισµός σαφώς λέει ότι όλοι παίρνουν τη µέση αξία δικαιωµάτων, ειδικά την ώρα που τα δικαιώµατα στις αροτραίες… αυξήθηκαν.

Μία απλή διαίρεση (βλ. πίνακα) ανάµεσα στα ποσά που κατανεµήθηκαν και στα δικαιώµατα που µοιράστηκαν ανά αγρονοµική περιφέρεια αρκεί για να καταλάβει κάποιος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην Αgrenda πηγή που εµπλέκεται ενεργά στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ, ότι µιλάµε για µία «µαύρη τρύπα». Πέρα λοιπόν από το να σπάσει το Απόθεµα σε τρία (1 ανά αγρονοµική περιφέρεια) δεν πειράχτηκε τίποτε άλλο όπως ανέφερε.

Ο νέος κανονισµός τώρα (ΦΕΚ 3072/Β’/2023) ο οποίος ορίζει σε γενικές γραµµές τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργεί το νέο Εθνικό Απόθεµα, λέει πως «η αξία των δικαιωµάτων των αποθεµάτων για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και τους νέους γεωργούς ανέρχεται στον περιφερειακό µέσο όρο της αξίας των δικαιωµάτων βασικής εισοδηµατικής ενίσχυσης της Αγρονοµικής Περιφέρειας κατά το έτος χορήγησης». Με βάση λοιπόν τους υπολογισµούς, για τις αροτραίες µπορούν να δoθούν έως 11.348.477 ευρώ Απόθεµα για τις µόνιµες έως 6.843.928 και έως 6.694.606 ευρώ στα βοσκοτόπια, ποσά που αντιστοιχούν στο 3% των ποσών που έχουν δεσµευθεί για τη βασική ενίσχυση. Όταν λοιπόν το 2020 δόθηκαν για τα βοσκοτόπια 32 εκατ. ευρώ, αυτά τα πήραν οι αρχές από όλους τους αγρότες (όχι µόνο τους βοσκοτόπους). Τώρα εφόσον χρειαστεί ξανά τέτοιο ποσό (το 5πλάσιο από το µέγιστο), η γραµµική µείωση (πέρα του 3%) θα αφορά µόνο τα βοσκοτόπια.

Φέτος, αν λοιπόν πάρουν όλοι οι δικαιούχοι τη µέση αξία όπως αναφέρεται ρητά, τότε µιλάµε για µέγιστο όριο κατανοµής δικαιωµάτων σε 527.836 στρέµµατα στα αροτραία, 253.478 στρέµµατα στις µόνιµες και 380.375 στρέµµατα στα βοσκοτόπια, µε ποσά 21,5, 27 και 21,4 ευρώ το στρέµµα αντίστοιχα. Μάλιστα, ο κανονισµός λέει επίσης πως: «Η ανωτέρω αξία δεν υπόκειται σε σύγκλιση, αλλά σε ετήσιες σταδιακές προσαρµογές, λαµβάνοντας υπόψη τις προσαρµογές του εθνικού ανώτατου ορίου για τη βασική εισοδηµατική ενίσχυση». Άρα η αξία των δικαιωµάτων που θα πάρουν οι αγρότες από το Απόθεµα δεν θα συγκλίνουν γιατί προφανώς θα είναι στο µέσο όρο. Ωστόσο, όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 έλεγε ότι η µέση αξία στις αροτραίες είναι 27,6 ευρώ το στρέµµα και παρόλα αυτά µοίρασε το έτος αυτό 6.241.386 για 20.054 δικαιώµατα (µε µία διαίρεση βγαίνει 31,1 ευρώ το στρέµµα), τότε µάλλον η παράγραφος αυτή µπορεί να φέρει ανισότητες.

Το ερώτηµα που προκύπτει τώρα είναι το τι θα γίνει µε την κατανοµή των δικαιωµάτων στα βοσκοτόπια, και πώς θα εξυπηρετηθούν τα επιπλέον στρέµµατα που µπορεί να φτάσουν τα 20 εκατ. µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου. Προφανώς θα πρέπει να εξυπηρετηθούν από το Εθνικό Απόθεµα. Εξού και η µελέτη που προκήρυξε ο γ.γ ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης για να «ξαναγραφτούν» οι επιδοτήσεις µόνο για τους κτηνοτρόφους για τα έτη 2024-2027.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση