Στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, περιγράφεται το εξής οξύµωρο: Έχει προβλεφθεί η κάλυψη 20.420.440 στρεµµάτων από τα eco-schemes, ενώ πληρώνονται ετησίως βασική ενίσχυση τουλάχιστον 38.763.600 στρέµµατα σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία που φιλοξενούνται στο στρατηγικό σχέδιο της χώρας.

Σηµειώνεται πως στα 20.420.440 στρέµµατα συµπεριλαµβάνονται και 4.011.510 βοσκοτόπων για ορισµένες δράσεις που δεν δύναται να προχωρήσουν λόγω της µη ολοκλήρωσης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ακόµη 1 εκατ. στρέµµατα βοσκοτόπων αγροδασικών τα οποία όµως η εφαρµοστική απόφαση που εκδώθηκε απέκλεισε από τη σχετική επιδότηση.

Αν µπει στην εξίσωση και το γεγονός πως ένας αγρότης µπορεί να ενταχθεί σε όσα eco-schemes το επιθυµεί ανά αγροτεµάχιο αρκεί να είναι συµβατά µεταξύ τους, τότε γίνεται φανερό ότι από τα ποσά που αναφέρονται στο καθεστώς αυτό θα πρέπει να κρατούν µικρό καλάθι οι ενδιαφερόµενοι. Άλλωστε οι περισσότεροι αγρότες τηρούν µία στάση αναµονής προς το παρόν, και δεν γνωρίζουν αν και σε πόσα eco-schemes θα ενταχθούν.

Εκ των πραγµάτων στο ΥΠΑΑΤ γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα υπάρξει υποαπορρόφηση κονδυλίων, µε ερωτηµατικό πάντα τη δράση της Βιολογικής Γεωργίας (διατήρηση). Έπειτα είναι και το ζήτηµα της πληρωµής των eco-schemes, δηλαδή το πώς θα γίνει ο έλεγχος των δράσεων, πόσοι θα πρέπει να είναι οι επιτόπιοι, πόσο χρόνο θα πάρουν οι διοικητικοί. Ζητήµατα που καλείται να λύσει άµεσα ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές.

 

Τα µαθηµατικά των άµεσων ενισχύσεων

Σε σύγκριση µε τις κατανοµές ποσών το 2020, στην τρέχουσα ΚΑΠ ισχύουν τα εξής:

Η βασική ενίσχυση από 1,09 δις ευρώ το έτος µειώνεται στα 829.567.104, δηλαδή κατά 23% µικρότερη. Αυτή είναι και η µόνη επιδότηση που συνδέεται πλέον µε τα δικαιώµατα.

Το πρασίνισµα από 550 εκατ. ευρώ ετησίως, µειώνεται στα 425 εκατ. ευρώ ετησίως και απεµπλέκεται εντελώς από τα δικαιώµατα.

Η επιδότηση νεαρών αγροτών µειώθηκε από τα 36 εκατ. ευρώ, στα 28 εκατ. ευρώ και επίσης απεµπλέκεται εντελώς από τα δικαιώµατα.

Η αναδιανεµητική ενίσχυση είναι ένα νέο καθεστώς που ορίστηκε στα 170 εκατ. ευρώ. ∆εν έχει καµία σχέση µε τα δικαιώµατα.

Η συνδεδεµένη ενίσχυση, αυξήθηκε στα 245.270.569 ευρώ από τα 182 εκατ. ευρώ.

Άρα από τα παραπάνω προκύπτει πως από τα δικαιώµατα πήγαζαν 1,67 δις ευρώ πληρωµές ετησίως, ενώ φέτος θα έχουν «αξία» 829.567.104, δηλαδή τη µισή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:

www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση