Απέφυγε οποιαδήποτε δέσµευση για το αγροτικό πετρέλαιο κατά την τριήµερη επίσκεψή του στη Θεσσαλία, ο υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, παρ’ ότι πριν από ένα χρόνο, τέτοιες µέρες, οι αγρότες εισέπρατταν µια γενναία δόση επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το 2022.

Το µόνο που είχε να πει επ’ αυτού ο υπουργός, είναι ότι το αγροτικό πετρέλαιο είναι θέµα άλλου υπουργείου.

Όπως επίσης δεν είχε απαντήσεις για την έκτακτη ενίσχυση (Ουκρανόµετρο) στη βιοµηχανική ντοµάτα (έλαβε σχετικό υπόµνηµα), για την περιουσία των συνεταιρισµών, για τις αλλαγές που πρόκειται να κάνει στον εθνικό φάκελο για την ΚΑΠ και για πολλά από τα οποία του έθεσαν δηµοσίως οι Θεσσαλοί.
Το µόνο για το οποίο δεσµεύθηκε είναι οι αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο λειτουργείας του ΕΛΓΑ, µε τις σχετικές αναφορές να «παγώνουν» βεβαίως την αίθουσα, καθώς οι παριστάµενοι αγρότες άρχισαν να αντιλαµβάνονται ότι είναι πολύ πιθανό, µε το νέο Κανονισµό, να πληρώνουν πολύ περισσότερα για να εισπράττουν τα ίδια ή και λιγότερα.

Κατά τα λοιπά, η τριήµερη επίσκεψη Αυγενάκη στη Θεσσαλία κύλισε υπό την πίεση της επικαιρότητας και σε εξαντλητικές επαφές επικοινωνιακού ωστόσο χαρακτήρα. Ήταν µια ηθική περισσότερο, συµπαράσταση στους πληγέντες από τις πυρκαγιές αγρότες και όχι µια σε βάθος αναζήτηση νέων πολιτικών που χρειάζεται πραγµατικά ο χώρος.

Αντίθετα µε την επίµονη επανάληψη, από πλευράς υπουργού, τουλάχιστον το πρώτο διάστηµα ανάληψης των καθηκόντων του, της φράση «γνωρίζω τα θέµατα της γεωργίας» (σ.σ κατά το έχω πάει), το επικοινωνιακό πνεύµα των τελευταίων ηµερών περνάει το µήνυµα «ήρθα για να µάθω… και µετά βλέπουµε». Έτσι, οι κατά τόπους επισκέψεις και συναντήσεις θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την ενηµέρωση του υπουργού για τα θέµατα (θεσµικά, κλαδικά, τοπικά κ.α.). Ακολούθως, παρέχεται γενικώς µια διαβεβαίωση ότι τα θέµατα τα οποία τίθενται από τους συνοµιλητές θα αντιµετωπισθούν, χωρίς να προσφέρεται κάποια περαιτέρω ενηµέρωση, ούτε για το χρόνο, ούτε βέβαια για τον τρόπο επίλυσης. Σ’ αυτό το πνεύµα, όταν από την πλευρά των αγροτών που συµµετέχουν στη ∆ιεπαγγελµατική του Βάµβακος τέθηκε µετ’ επιτάσεως το θέµα της διαχείρισης του νερού στο θεσσαλικό κάµπο, έτσι ώστε η βαµβακοκαλλιέργεια για την οποία όλοι κόπτονται να µπορεί να έχει την απαιτούµενη άρδευση, η απάντηση του υπουργού ήταν: «Έχουµε πει ότι µέσα στις προτεραιότητές µας είναι ένα πλάνο για τη διαχείριση του νερού, αλλά και την πολιτική νερού που πρέπει να αναπτύξουµε ως ΥΠΑΑΤ. Πολλά έργα που πρέπει να αναπτύξουµε συνδέονται και µε το υπουργείο Περιβάλλοντος, άρα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες για να δούµε πώς θα τονώσουµε, πώς θα αναδείξουµε καλλιέργειες, όπως του βαµβακιού. Είναι αυτονόητο ότι φεύγουµε από τη συνάντηση χαρούµενοι γιατί είδαµε παραγωγούς, µεταποιητές, εκκοκκιστές, κλωστοϋφαντουργούς, όλη την «αλυσίδα» ενωµένη.

Αποσαφηνίζεται το χρονοδιάγραµµαγια αποζηµιώσεις

Αν κάτι µένει από την επίσκεψη του υπουργού στη Θεσσαλία, είναι ένα σαφέστερο χρονοδιάγραµµα για τις αποζηµιώσεις και την οικονοµική στήριξη των αγροτών, των οποίων οι εκµεταλλεύσεις βρέθηκαν στη δύνη της πυρκαγιάς. Ο κ. Αυγενάκης διαβεβαίωσε ότι οι εκτιµήσεις για τις υποδοµές θα ολοκληρωθούν έως το τέλος Σεπτεµβρίου, ενώ έως τα τέλη Οκτωβρίου ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει στην πληρωµή του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου και έως τα τέλη του έτους για το φυτικό κεφάλαιο. Στη συνέχεια ο ΕΛΓΑ θα παραδώσει στην Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αρωγής το ψηφιακό αρχείο µε τους παραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν, αξιοποιώντας τις δορυφορικές εικόνες που έχει στη διάθεσή του, τις δηλώσεις των ιδίων των παραγωγών και τις εκτιµήσεις του ΕΛΓΑ. Η κυβέρνηση προχωρεί µε γρήγορους ρυθµούς, επιταχύνοντας διαδικασίες που στο παρελθόν διαρκούσαν έως και τέσσερα χρόνια.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση