Πιέσεις µε αντίβαρο…7,3 τρισ. δολάρια ασκούνται στους G20, τις 20 ισχυρές χώρες του πλανήτη, ώστε να ευθυγραµµίσουν σε ορατό ορίζοντα, δηλαδή µέχρι το τέλος του 2030, τις αγροτικές επιδοτήσεις τους µε τις σύγχρονες περιβαλλοντικές αξιώσεις και στόχους προστασίας του κλίµατος.

Μια οµάδα 32 επενδυτικών οίκων που διαχειρίζονται κεφάλαια σχεδόν ίσα µε το µισό ΑΕΠ της ΕΕ (15,8 τρισ.), µεταξύ των οποίων η Legal & General Investment Managers και ο επενδυτικός βραχίονας της BNP Paribas, απέστειλαν την Τρίτη 22 Αυγούστου από το Λονδίνο, µια επιστολή προς τους G20 που φέρνει ξανά στην επιφάνεια την πλέον «διαχρονική» απαίτηση του ΟΟΣΑ για παύση σε αγροτικές επιδοτήσεις που εκτροχιάζουν τις τιµές στις διεθνείς αγορές και που υποστηρίζουν ταυτόχρονα παραγωγές µε αρνητικό αντίκτυπο για τον πλανήτη.

Είναι η πρώτη φορά που επενδυτές «ενώνουν τις φωνές τους» προκειµένου να χτυπήσουν σε παγκόσµιο επίπεδο τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η επιστολή έρχεται σε συνέχεια ενός σχετικού αιτήµατος προς την ΕΕ το 2021, όταν τότε αγωνιούσαν για τα ρίσκα που επιφέρει στα χαρτοφυλάκια τους η αδράνεια της Κοµισιόν στην προσπάθεια διαµόρφωσης ενός υποδειγµατικού πλαισίου που αποµακρύνεται από τη λογική των «στεγνών» αγροτικών επιδοτήσεων.

Ενόψει της συνόδου κορυφής των G20 σε µερικές ηµέρες, 9 µε 10 Σεπτεµβρίου στο Νέο ∆ελχί, αυτός ο συνασπισµός πανίσχυρων fund συντηρεί στην επιφάνεια µια συζήτηση που τίθεται πιο ανοιχτά στο τραπέζι πλέον από χώρες όπως η Γερµανία, η οποία υπενθυµίζεται ότι πρόσφατα στο συµβούλιο Γεωργίας του Ιουλίου έθιξε το ενδεχόµενο ολοκληρωτικής κατάργησης των άµεσων ενισχύσεων στην επιλέξιµη έκταση και την αντικατάστασή τους από καθεστώτα που θα ανταµείβουν τους αγρότες για την «παροχή δηµόσιων αγαθών».

Τώρα οι επενδυτές ζητούν από τις χώρες G20 να θέσουν το παράδειγµα και να προβούν σε σχετικές δεσµεύσεις, οι οποίες στην πράξη ανοίγουν τον δρόµο για ακόµα µεγαλύτερες και αρκετά αποδοτικότερες επενδύσεις κεφαλαίων στην αγροτική παραγωγή, τόσο µε τη µορφή δανεισµού όσο και µε την ανάπτυξη άµεσα παραγωγικών εγχειρηµάτων στο πεδίο της αγροτικής δραστηριότητας.

Στο ίδιο µήκος κύµατος άλλωστε κινείται αυτήν την περίοδο και η Ολλανδία. Η πράσινη στροφή της χώρας, περιλαµβάνει την εµπλοκή τραπεζών µε την χρηµατοδοτική αιχµή να κρατά η συνεταιριστική Rabobank, προκειµένου οι παραγωγοί και ιδίως οι κτηνοτρόφοι να προσαρµοστούν τόσο σε βιολογικές µεθόδους παραγωγής όσο και στην συρρίκνωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος. Ήδη η κυβέρνηση έχει δείξει την πόρτα της εξόδου σε όσους, ιδίως µικρούς παραγωγούς, δεν µπορούν να προσαρµοστούν, µε τη δυνατότητα εξαγοράς των εκµεταλλεύσεών τους.

Αν και η τροπή που έχει πάρει η µεταρρυθµιστική έµπνευση γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις, δεν φαίνεται να βρίσκει έτοιµη για προσαρµογή την ελληνική πραγµατικότητα, είναι προφανές ότι µέσα στα επόµενα χρόνια οι φωνές που µιλούν για αποµάκρυνση από το µοντέλο των επιδοτήσεων θα δυναµώσουν.

Πέρα από τον συνασπισµό των 7,3 τρισ. υπάρχουν και άλλα funds µε συµφέροντα σε αυτήν την στροφή. ∆εν µπορεί να θεωρείται τυχαία η επιµονή της πρωτοβουλίας FAIRR, για µεταρρυθµίσεις σχετικές µε την βιοποικιλότητα που θα έστρεφαν σε άλλες κατευθύνσεις τις αγροτικές επιδοτήσεις, η οποία µάλιστα συνένταξε µια σχετική διακύρηξη τον περασµένο ∆εκέµβριο στο Μόντρεαλ. Σύµφωνα µε το Reuters, πρόκειται για µια οµάδα επενδυτών η οποία εστιάζει στον αγροτικό τοµέα.

Και διαχειρίζεται 70 τρισ. δολάρια, τρεις φορές πάνω το ΑΕΠ των ΗΠΑ ή διαφορετικά 40 τρισ. λιγότερα από τη συνολική αγοραία αξία όλων των αγαθών που θα παραχθούν φέτος στον πλανήτη.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr