Κανονικά θα εφαρµοστούν οι κανόνες αιρεσιµότητας για τη λήψη των άµεσων ενισχύσεων το 2024, σύµφωνα µε τον Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι ο οποίο όπως ανέφερε ότι παρά την πίεση που υπήρχε, τελικά δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη παράταση.

Αυτό σηµαίνει πως οι Έλληνες αγρότες µε άνω των 100 στρεµµάτων αροτραίες καλλιέργειες θα πρέπει, αρχής γενοµένης από τις φθινοπωρινές σπορές, να ακολουθήσουν τους κανόνες αµειψισποράς στο 1/3 της εκµετάλλευσής τους και τη διάθεση τµήµατος της εκµετάλλευσης σε µη παραγωγικά στοιχεία και εκτάσεις (π.χ αγρανάπαυση, αναβαθµίδες, φυτοφράκτες). Επιπλέον, ορίζεται υποχρεωτική φυτοκάλυψη για όλα τα αγροτεµάχια ανεξαρτήτως έκτασης, για την περίοδο 15 Νοεµβρίου 2023 έως 5 Μαρτίου 2024, η οποία µπορεί να διακοπεί ένα µήνα νωρίτερα πριν την εαρινή σπορά.

Οι κανόνες που θα ισχύσουν

Ειδικότερα, οι δεσµεύσεις αιρεσιµότητας που θα ισχύσουν πλήρως για τη λήψη άµεσων ενίσχυσεων και εξισωτικής το 2024 έχουν να κάνουν µε:

Απαγόρευση της καύσης υπολειµµάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας (ΚΓΠΚ 3).

Κατεργασία εδάφους (ΚΓΠΚ 5):

Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 6% και ως 12%, η άροση γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια. Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 12%, τη δηµιουργία ακαλλιέργητων ζωνών πλάτους 5 µέτρων ανά 40 µέτρων µεταξύ τους κάθετα στην κλίση (συλλογική εφαρµογή για γειτνιάζοντα αγροτεµάχια). Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 15%, απαγορεύεται η άροση µεταξύ 1ης Νοεµβρίου και 15 Μαρτίου. Σε όλα τα αγροτεµάχια απαγορεύεται η άρδευση µε κατάκλυση. Εξαίρεση: Αγροτεµάχια µε αναβαθµίδες.

Χειµερινή κάλυψη του εδάφους (ΚΓΠΚ 6): Αφορά όλα τα αγροτεµάχια ανεξαρτήτως κλίσης, στα οποία υποχρεούται ο παραγωγός να προχωρά σε υποχρεωτική φυτοκάλυψη από 15 Νοεµβρίου έως 15 Μαρτίου.

Αµειψισπορά (ΚΓΠΚ 7) Αφορά µόνο εκµεταλλεύσεις άνω των 100 στρεµµάτων αρόσιµης γης. Σε αυτά τα πλαίσια οι παραγωγοί υποχρεούνται σε αλλαγή καλλιέργειας στο 1/3 της συνολικής αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης κάθε χρόνο σε βάθος τριετίας (τριετές σύστηµα αµειψισποράς ). Εξαιρέσεις:

Καλλιέργεια κάτω από το νερό (ρύζι)

Μεγαλύτερο του 75% της αρόσιµης γης καλλιεργείται µε: κτηνοτροφικά φυτά (αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη) ή/και ψυχανθή ή/και αγρανάπαυση.

Μεγαλύτερο του 75% τηςεπιλέξιµης γης είναι βοσκότοπος ή/και καλλιεργείται µε κτηνοτροφικά φυτά ή/και ρύζι

Εκµεταλλεύσεις πιστοποιηµένες ως Βιολογικές.

Ποσοστό για διάθεση σε µη παραγωγικά στοιχεία & εκτάσεις (ΚΓΠΚ 8):
1η επιλογή: 4% διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση.

2η επιλογή: 3% διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση, όταν εφαρµόζεται το οικολογικό πρόγραµµα «Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης».

3η επιλογή: 7%  διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, επίσπορες καλλιέργειες ή ψυχανθή (χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων), εκ των οποίων το 3% είναι γη υπό αγρανάπαυση ή µη παραγωγικές εκτάσεις.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση