Σε τέσσερις κατευθύνσεις µε άµεση εφαρµογή δείχνουν να κινούνται οι ∆ιαχειριστικές Αρχές προκειµένου να στηρίξουν την προσπάθεια επανεκκίνησης της αγροτικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές, µετά το φονικό πέρασµα της κακοκαιρίας Daniel.

Η πρώτη αφορά τροποποιήσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης σε όσους έχουν ήδη ξεκινήσει το επενδυτικό τους σχέδιο, η δεύτερη την αύξηση των διαθέσιµων χρηµάτων για τις µικροπιστώσεις φτάνοντας έως τα 120 εκατ. ευρώ, η τρίτη µια γενναία χρηµατοδότηση των έργων ΤΟΕΒ και η τέταρτη αφορά την ευελιξία στις άµεσες ενισχύσεις. Επ ‘αυτού φαίνεται πως ακόµα συζητείται το ενδεχόµενο να δοθεί η προκαταβολή της φετινής ενιαίας ενίσχυσης νωρίτερα στους αγρότες και µάλιστα εν είδη δανείου από τις τράπεζες, µε βάση την υπάρχουσα λίστα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίσιµο θεωρείται το συµβούλιο υπουργών Γεωργίας τη ∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν και από την πίεση που θα ασκηθεί από την πλευρά των παραγωγών.

Σε ό,τι αφορά τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης διαβεβαιώνει ότι θα δοθεί 6µηνη παράταση και διευκόλυνση των αιτηµάτων πληρωµής, σε οποιοδήποτε στάδιο εγκεκριµένης επένδυσης για τα προγράµµατα Νέων Αγροτών, τα Σχέδια Βελτίωσης, το πρόγραµµα Εµπορίας και µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τα Leader κ.α.

Οι υπόλοιπες ενέργειες, που δροµολογούνται, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, για όσους υλοποιούν ή ήδη έχουν υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια Σχεδίων Βελτίωσης, Μεταποίησης, ακόµα και Νέων Αγροτών στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, προκειµένου να υπάρξει ευελιξία, αφορούν µία σειρά τροποποιήσεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται ουσιαστικά για αλλαγές που θα αφορούν τον επιτόπιο έλεγχο των επενδύσεων, ώστε να προχωράνε κανονικά τα αιτήµατα πληρωµής τους και να προστατεύονται από ποινές, την επιστροφή επιδοτήσεων και απεντάξεις οι πληγέντες που έχει καταστραφεί µέρος ή ολοκληρωτικά οι επενδύσεις τους.

Αύξηση του µπάτζετ για τις µικροπιστώσεις

Την αύξηση του προϋπολογισµού του Ταµείου Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας (ΤαΜι∆ΑΕ) δροµολογεί το ΥΠΑΑΤ σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda µε τα διαθέσιµα να αυξάνονται πέρα από τα 31,5 εκατ. ευρώ, ώστε να εξυπηρετηθούν άµεσα µε άτοκα (για 2 έτη) δάνεια έως 25.000 ευρώ οι πληγέντες αγρότες. Συνολικά λοιπόν από τα 62 εκατ. ευρώ που είναι σήµερα το ύψος του χαρτοφυλακίου (µαζί µε τη συνεισφορά των τραπεζών) αυτό αναµένεται να φτάσει έως και το διπλάσιο, δηλαδή περί τα 100-120 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται πως σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν δει τη δηµοσιότητα, από τη µέχρι τώρα πορεία του εργαλείου, έχουν εγκριθεί από τις Τράπεζες 2.738 αιτήσεις (2.200 µοναδικά ΑΦΜ) ύψους 39.519.567 ευρώ και έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ 2.348 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 56.169.529 ευρώ. Επίσης, οι τελικές εγκρίσεις δανείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουν ανέλθει σε περίπου 7 εκατ. ευρώ ενώ οι εκταµιεύσεις των δανείων από τους τελικούς αποδέκτες ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια είναι από 3.000 έως 25.000 ευρώ και δύναται να έχουν διάρκεια από 24 έως 60 µήνες (συµπεριλαµβανοµένης περιόδου χάριτος, η οποία είναι έως 24 µήνες). Η εκταµίευση ολοκληρώνεται εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία σύµβασης.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση