Κλειστή θα είναι από τις 19 Οκτωβρίου η πλατφόρμα του gov για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να καλεί τους παραγωγούς να σπεύσουν για τις τελευταίες μικροδιορθώσεις στις αιτήσεις τους, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προεργασίες της προκαταβολής του τσεκ.

Λιγότερο από ένα δεκαήμερο θα έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι του Οργανισμού Πληρωμών για να περάσουν τις εν λόγω αλλαγές και να τρέξουν τις τελευταίες διασταυρώσεις με στόχο να βγει η πληρωμή ως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου.

Επισημαίνεται ότι στις διορθώσεις που καλούνται τώρα να κάνουν οι παραγωγοί, δεν προβλέπεται καμία δυνατότητα προσθήκης αγροτεμαχίου.

Εν τω μεταξύ, τρέχουν ακόμα οι μεταβιβάσεις με καταληκτική ημερομηνία την 20η Οκτωβρίου, κάτι που καθιστά αβέβαιη την πληρωμή μαζί με την προκαταβολή του τσεκ. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν αποδειχθεί αρκετός, η πληρωμή των μεταβιβάσεων, όλων ή μέρων αυτών, μεταφέρεται για τον Δεκέμβριο. Στο πρακτικό του θέματος ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι για τις  μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων 2023 ο μεταβιβαστής κάνει αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν χρειάζεται να επισυνάψει παραστατικά παρά μόνο αν ενημερωθεί ότι είναι σε δείγμα ελέγχου, η αίτηση οριστικοποιείται και παίρνει πρωτόκολλο ενώ στη συνέχεια ο αποδέκτης μέσω του gov.gr (eae2023.opekepe.gov.gr)  κάνει την αποδοχή προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταβίβαση. Υπάρχει μια περιοδική ενημέρωση του gov.gr (υφίσταται υστέρηση στους χρόνους ενημέρωσης μεταξύ καταχώρησης και εμφάνισης) και θα πρέπει να ελέγχεται καθημερινά από τους ενδιαφερόμενους.

Αλλαγές με εντολή monitoring

Οι αγρότες εφόσον ενημερωθούν από σχετική εφαρμογή εντός της ΕΑΕ 2023 αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου με παρακολούθηση εκτάσεων (MONITORING – AMS), θα μπορούν να προβαίνουν για όλα τα αγροτεμάχιά τους, ανεξαρτήτως σήμανσης που έλαβαν (πράσινα, κόκκινα), στις εξής αλλαγές:

α. αλλαγή της θέσης υφιστάμενου αγροτεμαχίου

β. τροποποίηση της γεωμετρίας υφιστάμενου αγροτεμαχίου

γ. κατάτμηση αγροτεμαχίου (π.χ. ένα υφιστάμενο αγροτεμάχιο να “σπάσει” σε δυο)

δ. διαγραφή αγροτεμαχίου

ε. αφαίρεση αιτήματος ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

στ. αφαίρεση αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη, εκ νέου, αγροτεμαχίου που δεν αφορά το ανωτέρω σημείο (γ).

Συστήνεται ωστόσο οι παραγωγοί ή οι χρήστες της ΕΑΕ 2023 να μην προβαίνουν σε αλλαγές για τα αγροτεμάχια που έλαβαν «πράσινη» σήμανση.

Εφόσον γνωστοποιηθεί στον γεωργό ότι περιλαμβάνεται σε δείγμα επιτόπιου ελέγχου που αφορά σε εκτάσεις (πλην εκείνης του βάμβακος, αραβοσίτου και ρυζιού), δεν θα επιτρέπεται καμία από τις παραπάνω αλλαγές.

 

Συνοπτικά οι αλλαγές επί της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2023 αφορούν σε:

 

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση