Τη σύσταση ενός Μέτρου στήριξης μέσω ΚΑΠ με 2% των κονδυλίων και δικαίωμα προσαύξησης κατά 200% με εθνικά κονδύλια θα υποστηρίξει η Ελλάδα στο συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο 23-24 Οκτωβρίου. Το ποσοστό αυτό, μεταφράζεται σε περίπου 380 εκατ. ευρώ.

 

Πρόκειται για ένα παρόμοιο Μέτρο όπως αυτό που είχε ενεργοποιηθεί για τις ελιές (Μέτρο 21) και τους κτηνοτρόφους (Μέτρο 22) με το αίτημα να προέρχεται από την Κροατία και τη Σλοβενία. Στο σχετικό έγγραγο αναφέρονται τα εξής:

Η Κροατία και η Σλοβενία πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη για νέα προσέγγιση που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να κατευθύνουν οικονομική βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο τη δεδομένη στιγμή με αποτελεσματικό, γρήγορο και ευέλικτο τρόπο, χωρίς περιττούς διοικητικούς και διαδικαστικούς περιορισμούς. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να προτείνουμε τη θέσπιση μιας παρέμβασης στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ (ΣΣΠ) που διασφαλίζει τη δυνατότητα «ad hoc» μηχανισμού οικονομικής στήριξης σε περίπτωση κρίσης, χωρίς ιεράρχηση ενός γεγονότος έναντι του άλλου.

Η στήριξη αυτή θα χρηματοδοτηθεί σε μέγιστο ποσό 2% του υφιστάμενου συνολικού κονδυλίου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, με ταυτόχρονη τήρηση του δημοσιονομικού πλαισίου που προβλέπει ελάχιστες πιστώσεις για παρεμβάσεις και προγράμματα που μετριάζουν τις επιπτώσεις του κλίματος και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και άλλα ελάχιστα «περιφράξεις δακτυλίου» ποσά που προβλέπονται στο οικονομικό σχέδιο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν εθνική πρόσθετη συγχρηματοδότηση («συμπληρωματικά») ύψους 200%. Αυτό το μέτρο θα ήταν εθελοντικό για τα κράτη μέλη και το πρόσθετο πλεονέκτημά του θα ήταν ότι θα ήταν πλήρως προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες του μεμονωμένου κράτους μέλους που αποφασίζει να το ενεργοποιήσει. Το ίδιο κόστος που καλύπτεται από αυτό το μέτρο δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με κανένα άλλο μέσο.

Ο ad hoc μηχανισμός οικονομικής στήριξης σε περίπτωση κρίσης θα χορηγείται με βάση σαφή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Εμφάνιση φυσικών καταστροφών ή άλλης κρίσης που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή σε ορισμένες περιοχές, κράτη μέλη ή ορισμένα από τα μέρη της
  2. Διαταραχές της αγοράς λόγω των εξαιρετικών και απροσδόκητων διακυμάνσεων των τιμών ή/και του κόστους παραγωγής άνω του 20% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους για μεμονωμένα προϊόντα ή ομάδες προϊόντων
  3. Εμφανίσεις μολυσματικών ασθενειών ζώων ή παρασίτων των φυτών.

Η Δημοκρατία της Κροατίας και η Δημοκρατία της Σλοβενίας πιστεύουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, είναι απαραίτητο να κοιτάξουμε μπροστά και συνεπώς να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αυτήν την πρόταση και να εκπονήσει πρόταση παρέμβασης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Η επισιτιστική ασφάλεια και η διαθεσιμότητά της στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και η οικονομική σταθερότητα των γεωργών της ΕΕ, ιδίως των πρωτογενών παραγωγών, δεν πρέπει να αφεθούν στην τύχη και στον αντίκτυπο των δυσμενών απρόβλεπτων γεγονότων.

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση