Εν αναµονή της προδηµοσίευσης του Μέτρου Νέων Αγροτών, βρίσκονται οι ενδιαφερόµενοι, µε τις θέσεις αυτή τη φορά να είναι περιορισµένες στις 6.500 περίπου µε βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ.

Η προδηµοσίευση σύµφωνα µε τη γενική γραµµατεία του ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να βρίσκεται στον «αέρα» έως το τέλος του Οκτωβρίου, ωστόσο µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο.

Υπενθυµίζεται πως επιλέξιµοι προς ενίσχυση πρόκειται να είναι όσοι δεν έχουν κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγκατασταθεί στη γεωργία το πολύ προ 24 µηνών, πριν την αίτηση ενίσχυσης στο πρόγραµµα το οποίο θα ανοίξει εντός του 2024. Η επιδότηση θα ισούται µε 30.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και µε 40.000 ευρώ στην κτηνοτροφία, µε συν 2.500 ευρώ για τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της χώρας, σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά.

Εντός Νοεµβρίου τα µαθήµατα για τη β’ δόση Νέων του 2021

Εν τω µεταξύ, εντός του Νοεµβρίου ξεκινάνε τα µαθήµατα για τους Νέους Αγρότες που εντάχθηκαν στην πρόσκληση του 2021, διαδικασία που είναι απαραίτητη να τελειώσει ώστε να πάρει το δρόµο της η καταβολή της τελικής δόσης ενίσχυσης που ισούτε µε το 30% του πριµ. Τα παραπάνω προκύπτουν σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος από τον διευθύνοντα σύµβουλο του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού (ΕΛΓΟ) «∆ήµητρα»   Παναγιώτη Χατζηνικολάου.

Σκοπός των προγραµµάτων κατάρτισης είναι να δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις (µε την απόκτηση βεβαίωσης –πιστοποιητικού παρακολούθησης προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών) για να γίνουν επιχειρηµατίες οι νέοι αγρότες, οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις. Τα προγράµµατα θα περιλαµβάνουν πεδία ενηµέρωσης για τηνχρηµατοοικονοµική διαχείριση εκµεταλλεύσεων / χρήσηνέων τεχνολογιών,κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής,αντιµετώπιση και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, εµπορία-µεταποίηση αγροτικών προϊόντων κ.α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση