Με στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά µε τα eco-schemes το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ετοιµάζει σχετικές αποφάσεις και διευκρινίσεις, µε αφορµή την επανεκκίνηση της διαδικασίας δήλωσης συµµετοχής σε αυτά από την 1η Νοεµβρίου 2023.

Από αυτή την ενέργεια πρέπει να ξεκαθαριστούν µεταξύ άλλων:

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως µε βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, οι ενισχύσεις των eco-schemes, δηλαδή τα µοναδιαία ποσά ανά στρέµµα έχουν υπολογιστεί µε βάση 20.420.440 επιλέξιµα στρέµµατα. ∆ηλαδή αρκετά λιγότερα σε σχέση µε το σύνολο των στρεµµάτων που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε και ξεπερνάνε τα 40 εκατ. Αυτό από µόνο του µπορεί να µην σηµαίνει και τίποτα για την τύχη της τελικής µοναδιαίας αξίας των ποσών, ή µπορεί τελικά να την ρίξει αρκετά κάτω, την ώρα που οι αγρότες για να µπουν σε ορισµένες δράσεις προχώρησαν σε διόλου ευκαταφρόνητα έξοδα. Και όλα αυτά, όταν επί χρόνια ουσιαστικά το πρασίνισµα δινόταν «δωρεάν».

Οι µειώσεις στη βασική

Για τη βασική ενίσχυση του 2023, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, όπου συνέκρινε τα ποσά (ως σύνολο) που δίνονται φέτος σε σχέση µε πέρσι. Σύµφωνα µε αυτόν οι µειώσεις έχουν ως εξής:

Ουσιαστικά οι παραπάνω µειώσεις είναι αποτέλεσµα και της ανακατανοµής των ποσών του προϋπολογισµού. ∆ηλαδή το 2022 είχαν δοθεί το 29,2% του ποσού σε βοσκοτόπια, το 43,7% σε αρόσιµες και το 27% σε µόνιµες. Από φέτος δίνεται το 26% στα βοσκοτόπια, το 45,5% στις αρόσιµες και το 27,5% στις µόνιµες. Γι’ αυτό και στις µόνιµες καλλιέργειες που είναι κοντά αυτά τα δύο ποσοστά, ουσιαστικά η µείωση ήταν ίση µε τη συνολική µείωση του προϋπολογισµού της βασικής ενίσχυσης, δηλαδή κοντά στο 20%.

Ο λόγος που οι κατανοµές άλλαξαν έχει να κάνει κυρίως µε τις επιλογές που έγιναν στο Εθνικό Απόθεµα την περασµένη περίοδο, µοιράζονται αρκετά χρήµατα στα βοσκοτόπια «κλεβοντας» από τις άλλες περιφέρειες.

Έως το τέλος Νεοεµβρίου Τεκµηρίωση για πρασίνισµα 

Tα κυριότερα δικαιολογητικά που αφορούν στις δράσεις των eco-schemes και προσκοµίζονται από 1η Νοεµβρίου είναι:

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση