Με στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά µε τα eco-schemes το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ετοιµάζει σχετικές αποφάσεις και διευκρινίσεις, µε αφορµή την επανεκκίνηση της διαδικασίας δήλωσης συµµετοχής σε αυτά από την 1η Νοεµβρίου 2023.

Από αυτή την ενέργεια πρέπει να ξεκαθαριστούν µεταξύ άλλων:

 • Οι επιλογές και η χρήση της ψηφιακής εφαρµογής για τη ∆ράση 6 «Εφαρµογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης µε τη χρήση ψηφιακής εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων». Από τη συγκεκριµένη εφαρµογή εξαρτώνται οι ενισχύσεις ειδικής θρέψης, Κοµφούζιο, θερινά κλαδέµατα κ.λπ.
 • Το περιεχόµενο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης το οποίο είναι απαραίτητο για ορισµένες ενισχύσεις από τη ∆ράση 6.
 • Οι δεσµεύσεις στη διατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας, και ποιες είναι οι υποχρεώσεις εκείνων που θέλουν να διατηρήσουν την ενίσχυση και για το νέο έτος.
 • Τα νέα ποσά ενίσχυσης που θα ισχύσουν από την καλλιεργητική περίοδο που ξεκινάει από τις φετινές φθινοπωρινές σπορές. Οι αγρότες θα πρέπει να ενηµερωθούν έγκαιρα µε βάση τις διαβουλεύσεις που γίνονται µε τα ευρωπαϊκά όργανα για την τροποποίηση της ΚΑΠ, τα νέα ποσά ώστε να κάνουν σωστά τον προγραµµατισµό τους.
 • Ποιες είναι οι επιλογές των κτηνοτρόφων πέρα από τα Βιολογικά και αν θα υπάρξει κάποια άλλη βιώσιµη και ρεαλιστική εναλλακτική για το νέο έτος.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως µε βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, οι ενισχύσεις των eco-schemes, δηλαδή τα µοναδιαία ποσά ανά στρέµµα έχουν υπολογιστεί µε βάση 20.420.440 επιλέξιµα στρέµµατα. ∆ηλαδή αρκετά λιγότερα σε σχέση µε το σύνολο των στρεµµάτων που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε και ξεπερνάνε τα 40 εκατ. Αυτό από µόνο του µπορεί να µην σηµαίνει και τίποτα για την τύχη της τελικής µοναδιαίας αξίας των ποσών, ή µπορεί τελικά να την ρίξει αρκετά κάτω, την ώρα που οι αγρότες για να µπουν σε ορισµένες δράσεις προχώρησαν σε διόλου ευκαταφρόνητα έξοδα. Και όλα αυτά, όταν επί χρόνια ουσιαστικά το πρασίνισµα δινόταν «δωρεάν».

Οι µειώσεις στη βασική

Για τη βασική ενίσχυση του 2023, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, όπου συνέκρινε τα ποσά (ως σύνολο) που δίνονται φέτος σε σχέση µε πέρσι. Σύµφωνα µε αυτόν οι µειώσεις έχουν ως εξής:

 •  Βοσκότοπο: Από 307 εκατ. ευρώ, στα 223 εκατ. ευρώ, µείωση 27%.
 •  Αρόσιµες: Από 458 εκατ. ευρώ στα 378 εκατ. ευρώ, µείωση 17%.
 • Μόνιµες: Από 283 εκατ. ευρώ, στα 228 εκατ. ευρώ, µείωση 19%.

Ουσιαστικά οι παραπάνω µειώσεις είναι αποτέλεσµα και της ανακατανοµής των ποσών του προϋπολογισµού. ∆ηλαδή το 2022 είχαν δοθεί το 29,2% του ποσού σε βοσκοτόπια, το 43,7% σε αρόσιµες και το 27% σε µόνιµες. Από φέτος δίνεται το 26% στα βοσκοτόπια, το 45,5% στις αρόσιµες και το 27,5% στις µόνιµες. Γι’ αυτό και στις µόνιµες καλλιέργειες που είναι κοντά αυτά τα δύο ποσοστά, ουσιαστικά η µείωση ήταν ίση µε τη συνολική µείωση του προϋπολογισµού της βασικής ενίσχυσης, δηλαδή κοντά στο 20%.

Ο λόγος που οι κατανοµές άλλαξαν έχει να κάνει κυρίως µε τις επιλογές που έγιναν στο Εθνικό Απόθεµα την περασµένη περίοδο, µοιράζονται αρκετά χρήµατα στα βοσκοτόπια «κλεβοντας» από τις άλλες περιφέρειες.

Έως το τέλος Νεοεµβρίου Τεκµηρίωση για πρασίνισµα 

Tα κυριότερα δικαιολογητικά που αφορούν στις δράσεις των eco-schemes και προσκοµίζονται από 1η Νοεµβρίου είναι:

 • Αντικατάσταση βάµβακος, καλαµποκιού, µηδικής µε βίκο ή χειµερινά σιτηρά: Τιµολόγια αγοράς πιστοποιηµένου σπόρου.
 • Σπορά τοπικών ποικιλιών: Τιµολόγια αγοράς πιστοποιηµένου σπόρου εξαιρούνται οι παραγωγοί που καλλιεργούν τοπικές ποικιλίες του Εθνικού Καταλόγου.
 • Καλλιέργεια καινοτόµων ανθεκτικών καλλιεργειών: Τιµολόγια αγοράς πιστοποιηµένου σπόρου.
 • Κοµφούζιο: Φορολογικά παραστατικά αγοράς των φεροµονικών σκευασµάτων
  τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στα αγροτεµάχια της δράσης κατά το έτος της αίτησης.
 • Εξαπόλυση ωφέλιµων µακρο-οργανισµών: Τιµολόγια αγοράς εγκεκριµένων σκευασµάτων.
 • Χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών: Τιµολόγια αγοράς εγκεκριµένων σκευασµάτων.
 • Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη µε φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch): Τιµολόγια αγοράς ή τιµολόγια παροχής υπηρεσιών εφόσον η υπηρεσία παρέχεται από τρίτον.
 • Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς: Τιµολόγια αγοράς µπεκ µέχρι και 3 έτη πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
  της ΕΑΕ 2023.

 

 

Πηγή:www.agronews.gr