Χωρίς αντίκρισµα παραµένουν εκατοντάδες επενδύσεις αγροτών και συνεταιρισµών σε φωτοβολταϊκά πάνελ και net metering, αφού παρά την παρουσία νοµοθετικού πλαισίου (Νόµος Σκρέκα, Ιούλιος 2022), εξακολουθούν να λείπουν οι υποδοµές και άρα ο απαιτούµενος χώρος µε αποτέλεσµα αρκετοί να είναι αυτοί που περιµένουν στην ουρά για µια θέση στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ.

Οι τελευταίες αναφορές κυβερνητικών στελεχών ηχούν ως δέσµευση για τη διευκόλυνση των παραγωγών και την επιτάχυνση των σχετικών αιτηµάτων, κάτι που µένει να φανεί. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του συνεταιρισµού Ορεστιάδας η Ένωση, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθµού υπό το καθεστώς του Εικονικού Ενεργειακού Συµψηφισµού, εγκατεστηµένης ισχύος 299,7 kW, για το οποίο έχει καταθέσει φάκελο αλλά αναµένει τη δηµιουργία διαθέσιµου ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο.

∆εν είναι η µοναδική περίπτωση. Το ζήτηµα τέθηκε σε συνάντηση µε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε αντιπροσωπεία του Οινοποιητικού Συνεταιρισµού Τυρνάβου. Εκεί οι συνεταιριστές στάθηκαν στην αδυναµία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος, που έχει εγκαταστήσει ο  Συνεταιρισµός, µε το δίκτυο ενέργειας του ∆Ε∆∆ΗΕ.

Σηµειώνεται, ότι ο Συνεταιρισµός έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, µε στόχο την ανάπτυξή του και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του και το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση.

Σύµφωνα µε τα όσα υποστηρίχθηκαν µετά τη συνάντηση, ο υπουργός Σκυλακάκης «έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και µετά από άµεση επικοινωνία του µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ, βρέθηκε ικανοποιητική λύση». Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Ν∆, Χρήστου Κέλλα, ο οποίος συνόδευσε τους εκπροσώπους του συνεταιρισµού Τυρνάβου και συγκεκριµένα τον πρόεδρο Χρήστο Τσιτσιρίγγο και τον γραµµατέα Απόστολο Καλµπούρη στο γραφείο του υπουργού. Μάλιστα έθεσε στον κ. Σκυλακάκη το θέµα των αγροτικών φωτοβολταϊκών, των οποίων η σύνδεση στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ δεν είναι εφικτή, λόγω ανεπάρκειας του δικτύου.

Θεωρητικά, το ζήτηµα είναι λυµένο από τον Ιούλιο του περασµένου έτους, µετά την ψήφιση ενός κρίσιµου νοµοσχεδίου από το ΥΠΕΝ, επί υπουργίας Κώστα Σκρέκα. Ο ψηφισµένος νόµος προβλέπει τη µείωση του µέσου χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ σε 14 µήνες από 5 χρόνια που ίσχυε, η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µε εγκατεστηµένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 GW έως το 2030 και η αύξηση της χωρητικότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη περισσότερων µονάδων ΑΠΕ. Ανάµεσα στους βασικούς στόχους του νόµου ήταν και η λύση στο πρόβληµα της πρόσβασης στο διαθέσιµο χώρο του δικτύου, ως εξής:

Πάντως από την πρόσφατη συνάντηση του βουλευτή της Ν∆ Χρήστου Κέλλα µε τον υπουργό Θ. Σκυλακάκη, δίνεται η εντύπωση ότι θα γίνουν βήµατα προς την υλοποίηση των απαιτούµενων επενδύσεων στο δίκτυο προκειµένου να υλοποιηθεί και η ρύθµιση Σκρέκα.


Ενίσχυση για φωτοβολταϊκά

Ανοιχτή για την υποβολή δηλώσεων ενδιαφερόµενων ένταξης στο πρόγραµµα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» παραµένει η ειδική πλατφόρµα του gov.gr, µε το εν λόγω µέτρο να κατανέµει 30 εκατ. ευρώ σε αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και για µπαταρίες. Ωστόσο, για να κάνει ο αγρότης αίτηση θα πρέπει να έχει ήδη συνάψει σχετική Σύµβαση Σύνδεσης µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ, που όπως έχει γίνει φανερό και από τον αριθµό αιτήσεων είνα δύσκολο.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση