Η υποχρέωση για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων µε όλα τα τιµολόγια να αναρτώνται στο MyData από την 1η Ιανουαρίου 2024 φέρνει ουσιαστικά προ των ευθυνών τους εκείνους που επέλεξαν τη δράση διατήρησης της βιολογικής γεωργίας στα πλαίσια των eco-schemes.

Όπως εξηγούν στην Agrenda στελέχη Οργανισµών Πιστοποίησης, από του χρόνου όλα θα ανεβαίνουν στο MyData άρα θα είναι ένα ρίσκο ο παραγωγός να κόψει τιµολόγια για συµβατικά λιπάσµατα ή φυτοπροστατευτικά που δεν είναι κατάλληλα για βιοπαραγωγή, όσο διατηρεί δεσµεύσεις στα πλαίσια της δράσης. Οι δεσµεύσεις αναφέρουν οι ίδιες πηγές διαρκούν για 1 έτος και εκκινούν από την ηµεροµηνία οριστικοποίησης της αίτησης ΟΣ∆Ε 2023 έως και την οριστικοποίηση της αίτησης για το ΟΣ∆Ε 2024.

Το ερώτηµα εδώ είναι αν και πώς θα γίνει έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ηλεκτρονικά βιβλία. Σηµειώνεται εδώ πως στη δράση έχουν µπει και καλλιεργητές που παραδοσιακά ούτε που να… ακούσουν για βιολογικές µεθόδους, όπως είναι για παράδειγµα ορισµένοι βαµβακοπαραγωγοί. Φυσικά υπήρξαν και αγρότες που δεν ήθελαν να «µπλέξουν» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην Agrenda µε τη βιολογική περιµένοντας να προχωρήσουν σε αιτήσεις αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων.

Σηµειώνεται πως το Μέτρο για τη µετατροπή στη βιολογική γεωργία του ΠΑΑ αναµένεται να προκηρυχθεί το πρώτο τρίµηνο του 2024.  Μάλιστα, οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που σχεδιάζουν αυτό το διάστηµα το Μέτρο, εξετάζουν τον αποκλεισµό από το νέο πρόγραµµα µετατροπής σε Βιολογικές Πρακτικές (3ετία) των αγροτών σε επίπεδο ΑΦΜ και όχι µόνο αγροτεµαχίου/εκτροφής, που συµµετείχαν στη διατήρηση των Βιολογικών στα eco-schemes.

Υπενθυµίζεται πως στην περασµένη προγραµµατική περίοδο, ο αποκλεισµός αυτός αφορούσε το αγροτεµάχιο ή την εκτροφή. ∆ηλαδή ένας παραγωγός που είχε βιολογικές ελιές στη διατήρηση µπορούσε να βάλει στη µετατροπή των βιολογικών κάποιο άλλο αγροτεµάχιο που δεν ήταν δεµένο µε τέτοιες δεσµεύσεις. Προς το παρόν οι αρµόδιες αρχές βρίσκονται στη διαδικασία διαµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου της προκήρυξης και δεν θα υπάρξει κάποια προδηµοσίευση.

Πάντως, αναφορικά µε τη διάρκεια των δεσµεύσεων, την ηµεροµηνία δηλαδή που αυτές ξεκίνησαν και την ηµεροµηνία που τελειώνουν, οι απόψεις διίστανται και δεν υπάρχει επίσηµη ενηµέρωση όπως γίνεται στις αποφάσεις ένταξης στο ΠΑΑ. Για παράδειγµα υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν πως οι δεσµεύσεις των αγροτών για τα όσα δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε του 2023 ουσιαστικά τελείωσαν την 15η Οκτωβρίου 2023, δηλαδή κατά το κλείσιµο του γεωργικού οικονοµικού έτους που ορίζει το Άρθρο 35 του Καν. ΕΕ (2021/2116).

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει µπει στον κόπο να προσδιορίσει επ’ ακριβώς τι συµβαίνει ώστε να γνωρίζουν οι δικαιούχοι των βιολογικών τι µπορούν να πράξουν. Επίσης, οι δικαιούχοι της δράσης δεν γνωρίζουν επίσης το πότε θα πληρωθούν, το αν θα υπάρξει κάποιο εύρηµα που θα τους πετάξει εκτός της δράσης οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίσουν τις δεσµεύσεις τους κ.ο.κ

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση