Από τα 425 εκατ. ευρώ που προορίζονται από τα eco-schemes των αγροτών, τα 35 εκατ. ευρώ θα πάνε σε διάφορους τεχνοκράτες και φορείς υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης, που ζητούν από τους δικαιούχους αµοιβή επί της ενίσχυσης που θα λάβουν ώστε να τους δηλώσουν στο πρασίνισµα. Μάλιστα, έχουν φτάσει να προσφέρονται οι υπηρεσίες ως πακέτα ενισχύσεων.

Για παράδειγµα στους ελαιοπαραγωγούς φαίνεται να παρέχεται ως πακέτο η δράση για τις δακοπαγίδες, τα θερινά κλαδέµατα και τη χρήση εφαρµογής που εξασφαλίζει ενίσχυση 55 ευρώ το στρέµµα και µε τη δήλωση να πρέπει ο υποψήφιος δικαιούχος να πληρώσει και 4-5 ευρώ ανά στρέµµα. Την ίδια ώρα ο ίδιος ο παραγωγός δεν ξέρει ούτε το τελικό ποσό που θα πληρωθεί καθώς αυτό «παίζει» ετησίως στα eco-schemes ανάλογα τη συµµετοχή, ούτε το πότε και αν θα πιστωθεί τελικά την ενίσχυση µετά τους ελέγχους. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι οι αγρότες πληρώνουν κυριολεκτικά από την τσέπη τους το έλλειµµα ενηµέρωσης για τις δράσεις αυτές.
Στο φαινόµενο αυτό στέκεται και η ΕΘΕΑΣ µε επιστολή της προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε θέµα την άµεση βελτίωση των διαδικασιών εφαρµογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας εισοδήµατος και ενισχύσεων από τους αγρότες και τους Συνεταιρισµούς. Στην επιστολή αυτή αναφέρει µεταξύ άλλων:
«Μέσα σε αυτό κλίµα αβεβαιότητας, βρήκαν την ευκαιρία διάφοροι επιτήδειοι και φορείς υποβολής δηλώσεων ΟΣ∆Ε, να ζητούν αµοιβή ύψους 7-8% της ενίσχυσης, για κάθε οικολογικό σχήµα, πέραν της χρέωσης των αγροτών για την συµπλήρωση της ∆ήλωσης ΟΣ∆Ε, εκτινάσσοντας αδικαιολόγητα το κόστος των αγροτών, κατά επιπλέον 35 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό πρέπει να σταµατήσει άµεσα. Να γίνουν άµεσα οι διορθωτικές κινήσεις για τη διαφάνεια στην καταβολή των ενισχύσεων για τα οικολογικά σχήµατα και να επιταχυνθεί αµέσως µετά η πληρωµή τους. Ταυτόχρονα να δοθούν όλες οι διευκρινίσεις ειδικά για τα µέτρα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αιρεσιµότητες και να κλείσουν όλες οι εκκρεµότητες για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις.»
Σηµειώνεται πως τον περασµένο µήνα, τροποποιήθηκε και το πρόγραµµα των γεωργικών συµβουλών (Μέτρο 2.1) ώστε να µπορούν οι αγρότες να απευθύνονται σε πιστοποιηµένους παρόχους για δωρεάν συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε τα eco-schemes και τις δυνατότητες ενίσχυσης που έχουν. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να λειτουργήσει στην ουσία το Μέτρο των Συµβουλών τουλάχιστον για τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης της νέας χρονιάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση