Αλλαγές σε τέσσερα καθεστώτα συνδεδεµένων ενισχύσεων προετοιµάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Συγκεκριµένα, πρώτον οι αρµόδιες αρχές έχουν προχωρήσει σε πρόταση συµπερίληψης του πιστοποιηµένου σπόρου ως όρου επιλεξιµότητας για τη χορήγηση συνδεδεµένων ενισχύσεων στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (8,3 ευρώ το στρέµµα). Αφορά τις καλλιέργειες µηδική-τριφύλλι µε ισχύς από το 2024. Καθώς µιλάµε για µία καλλιέργεια που θέλει σπορά κάθε 5 χρόνια, δεν αναµένεται να επιβαρύνει σε µεγάλο βαθµό τους παραγωγούς. Ωστόσο µένει να φανεί πώς θα αντιµετωπιστούν οι σπορές που έχουν γίνει στο παρελθόν και θα χρειαστεί να αιτηθούν συνδεδεµένη του χρόνου. Σηµειώνεται πως η χρήση πιστοποιηµένου σπόρου, ενεργοποιεί επιπλέον και την ειδική ενίσχυση ύψους 62 ευρώ το στρέµµα µέσω eco-schemes (δράση 1).

∆εύτερον, έχει γίνει πρόταση εξειδίκευσης στη συνδεδεµένη καλαµποκιού για καρπό και ενσίρωµα. Υπενθυµίζεται πως η συνδεδεµένη καλαµποκιού (55 ευρώ το στρέµµα) ορίζει την υποχρέωση η σπορά να γίνεται µε 7.000 σπόρους ανά στρέµµα και οι αποδόσεις να φτάνουν τα 900 κιλά προϊόν ή 4 τόνους ενσίρωµα ανά στρέµµα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόµενο της τροποποίησης, ωστόσο όπως φαίνεται είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί το ποσό της συνδεδεµένης για ενσίρωµα και καρπό.

Τρίτον θα γίνει η συµπερίληψη στη συνδεδεµένη βοείου και των σφάγιων 13 µηνών. Σηµειώνεται πως µε βάση το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα έχει εντοπιστεί ένα κενό ανάµεσα στα µέτρα για «συνδεδεµένη ενίσχυση για σφάγια ζώων ηλικίας 11-12 µηνών» και «Συνδεδεµένη ενίσχυση για σφάγια ζώων ηλικίας από 14 έως 24 µηνών». Μένει να φανεί αν για τα 13 µηνών σφάγια οι παχυντές θα λαµβάνουν 200 ή 250 ευρώ το κεφάλι.

Τέλος, υπάρχει η πρόταση µείωσης της ελάχιστης στρεµµατικής απόδοσης στο βαµβάκι (73,39 ευρώ το στρέµµα) κατά 30%, αντί για 20% που ισχύει τώρα, η οποία ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νοµός) µε βάση τον µέσο όρο της πραγµατικής στρεµµατικής απόδοσης της πενταετίας 2016- 2020 κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Για παράδειγµα στη Λάρισα θα µειωθεί το στρεµµατικό όριο από τα 334 κιλά στα 292 κιλά, στην Καρδίτσα από τα 306 κιλά το όριο θα µειωθεί στα 267 κιλά και στη Βοιωτία από τα 264 κιλά το νέο όριο θα οριστεί στα 231 κιλά το στρέµµα.

Σηµειώνεται πως αίτηµα για τη χρήση πιστοποιηµένου σπόρου για τη συνδεδεµένη ενίσχυση στο ρύζι έχει υποβάλλει ο ΣΕΠΥ, η τύχη του οποίου προς το παρόν είναι άγνωστη.

Άλλες αλλαγές ως προς τα ποσά ενίσχυσης ή τα είδη καλλιέργειας που θα λαµβάνουν συνδεδεµένες δεν αναµένεται να υπάρξουν στην τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, που θα δηµοσιευτεί έως τα τέλη του 2023.

Στις 14 ∆εκεµβρίου στα Ιωάννινα η έγκριση των αλλαγών στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ

Στα Ιωάννινα στις 14 ∆εκεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, µε την ηµερήσια διάταξη να περιλαµβάνει (προς το παρόν) παρεµβάσεις που αφορούν την πορεία Υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, την έγκριση των κριτηρίων επιλογής (µοριοδότηση) της νέας πρόσκλησης Μεταποίησης-Εµπορίας για προϊόντα αγροδιατροφής και την ενηµέρωση για την  έγκριση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Leader. Παρέµβαση για την τροποποίηση του ΣΣ ΚΑΠ δεν περιλαµβάνεται.

Πέφτουν στις 200.000 οι απαιτήσεις για ΟΕΦ, προκαταβολές σε µελισσοκοµία και οίνο

Αλλαγές στα τοµεακά προγράµµατα, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως προτάσεις χορήγησης προκαταβολής σε παρεµβάσεις στον τοµέα οίνου και µελισσοκοµίας, καθώς επίσης και στα προγράµµατα των ΟΕΦ και των οπωροκηπευτικών, αναµένονται στην τροποποίηση του στρατηγικού Σχεδίου. Ειδικά ως προς τον τοµέα ελαιολάδου, προβλέπεται εξάλειψη του κριτηρίου επιλεξιµότητας για την ένταξη των ΟΕΦ του τζίρου των 800.000 και 200.000 ευρώ στα µικρά νησιά Αιγαίου, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης στην εφηµερίδα Πατρίς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση