Κάθε χρόνο δηµιουργούνται προβλήµατα κατά τη διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων των αγροτών. Για κάποιο λόγο, πολλοί επαγγελµατίες αγρότες, µια ζωή αγρότες χωρίς κανένα άλλο εισόδηµα, δεν έχουν στη δήλωση τους το χαρακτηρισµό του επαγγελµατία αγρότη, µε αποτέλεσµα να µην τυγχάνουν του αφορολόγητου κατά την εκκαθάριση του φόρου.

Από το φορολογικό έτος 2022 έχουµε µία επιπλέον ιδιαιτερότητα, που λέγεται συµβολαιακή γεωργία, µέσω της οποίας δίνεται έκπτωση 50% στον καταβλητέο φόρο. Χωρίς τον χαρακτηρισµό του επαγγελµατία αγρότη στο έντυπο των φορολογικών δηλώσεων, δεν µπορεί να λειτουργήσει η έκπτωση συµβολαιακής.

Άρα είναι πολύ πιο σηµαντικός χαρακτηρισµός «επαγγελµατίας αγρότης»  και κατ’ επέκταση εξίσου σηµαντικός ο τρόπος που λειτουργούν οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, οι οµάδες παραγωγών και όλα τα γραφεία που ασχολούνται µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αντιµετωπίζουµε προβλήµατα που αφορούν την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη. Ο χαρακτηρισµός αυτός είναι πολύ σηµαντικός γιατί από αυτόν εξαρτάται το αφορολόγητο ενός αγρότη, αλλά και η δυνατότητα µείωσης του φόρου του.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι τσεκαρισµένος ο κωδικός 037 στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να δοθεί η έκπτωση του φόρου 50%. Αυτό έχει συµβεί για διάφορους λόγους σε επαγγελµατίες αγρότες κατά 100%, χωρίς άλλα εισοδήµατα παρά µόνο από την αγροτική παραγωγή, οι οποίοι µάλιστα έχουν υποβάλλει τις συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας, αλλά επειδή δεν εµφανιζόταν ως επαγγελµατίες αγρότες, δεν µπορούσαν να τύχουν της έκπτωσης του φόρου.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία όπου έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις καλλιέργειας, όπου θα κάνουν αίτηση στο ΚΕΠΠΥΕΛ προκειµένου να χορηγηθεί η βεβαίωση επαγγελµατία αγρότη. Για να µην υπάρχει µάλιστα παρανόηση ή λάθος προσέγγιση του θέµατος, επισηµαίνω ότι κάθε χρόνο εκδίδεται απόφαση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

 Στην τελευταία απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (για το έτος 2022, το τελευταίο δηλαδή των φορολογικών δηλώσεων) ορίζεται ότι: «κατά α)  Έως και την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2022, για τη χορήγηση βεβαιώσεων Μ.Α.Α.Ε. λαµβάνονται υπόψη:

αα) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί η ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2022, τα οικονοµικά στοιχεία φορολογικού έτους 2021, σε συσχέτιση µε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) έτους 2021 και την Ε.Α.Ε. έτους 2022, προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκµετάλλευσης. 

αβ) Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί η ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2022, τα οικονοµικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2022, σε συσχέτιση µε την Ε.Α.Ε. έτους 2022.

β) Από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2022, λαµβάνονται υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία φορολογικού έτους 2022, σε συσχέτιση µε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) έτους 2022 και την Ε.Α.Ε. έτους 2023, προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκµετάλλευσης».

 Άρα: σήµερα και µέχρι νεοτέρας, για να λάβει κάποιος τη βεβαίωση του επαγγελµατία αγρότη, πρέπει να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση του 2022, καθώς αυτά τα εισοδήµατα λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό.

Η απόφαση είναι η 148/62186/01-03-2023 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και εκεί περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ώστε να µπορέσει να υποβληθεί η αίτηση στο ΚΕΠΠΥΛ.

Σήµερα που µιλάµε, υπάρχει πρόβληµα µε αρκετές χιλιάδες ΑΦΜ επαγγελµατιών αγροτών, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τον Ε.Φ.Κ. πετρελαίου. Ψάχνοντας διαπιστώνουµε ότι το πρόβληµα το αντιµετωπίζουν όσοι δεν είναι ασφαλιστικά ενήµεροι, δηλαδή οφείλουν στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Εάν πράγµατι ισχύει κάτι τέτοιο, σηµαίνει ότι όσοι χρωστάνε θεωρούνται ότι είναι ανασφάλιστοι. Και θα πρέπει ο ΕΦΚΑ/ΟΓΑ να ενηµερώσει τον κόσµο, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα αν ισχύει κάτι τέτοιο.

 Ποιος επιβαρύνεται το κόστος εφαρµογής των βιβλίων;

Ξεκίνησε η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων. Αργά ή γρήγορα θα εφαρµοστούν

σε καθολική µορφή (µάλλον αργά). Το κόστος εφαρµογής τους το επιβαρύνεται η επιχείρηση. Το χειρότερο όµως είναι ότι, κάποιοι από τους εµπλεκόµενους δεν έχουν καταλάβει ακόµα
τις τους περιµένει, ενώ κάποιοι άλλοι λειτουργούν λες κι έχουν το αλάθητο του
πάπα. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.

 Tα my data και η ψευδαίσθηση µείωσης της φοροδιαφυγής

Επιµένουν να επικαλούνται πολλοί ότι η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων θα επιφέρει µείωση της φοροδιαφυγής. Κάτι που φυσικά αποτελεί ουτοπία και νοµίζω ότι είναι καιρός να επικαλεστούν άλλη αιτιολογία για την εµµονή της εφαρµογής τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση