Τον προγραµµατισµό των προκηρύξεων παρουσίασαν οι διαχειριστικές αρχές στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ που ολοκληρώθηκε στα Ιωάννινα προ ολίγων ημερών.

Σύµφωνα λοιπόν µε το στέλεχος της ΕΥ∆ ΠΑΑ Ηλία Τσεργούλα ο προγραµµατισµός προδηµοσιεύσεων και προκηρύξεων έχει ως εξής:

Αγροπεριβαλλοντικά:

Επενδύσεις:

Παρεµβάσεις Συνεργασίας:

Πορεία ΠΑΑ 2014-2022

Παράλληλα σύµφωνα µε τον κ. Τσεργούλα οι γνωµοδοτήσεις στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης έχουν ολοκληρωθεί σε ∆υτ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κ. Μακεδονία και Κρήτη και σύντοµα θα βγουν τα τελικά αποτελέσµατα Επιπλέον, στο µέτρο κατάρτισης αναµένεται εκκίνηση των προγραµµάτων κατάρτισης εντός του έτους και θα αφορά 14.642 αγρότες. Αναφορικά µε τις Συµβουλές, αναµένεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος για τις αιτήσεις πληρωµής.

Νέο εργαλείο χρηµατοδότησης για Νέους Αγρότες ύψους 10 εκατ. ευρώ

Στην προσθήκη ενός καινούργιου υπό σχεδιασµό χρηµατοδοτικού εργαλείου ύψους 10 εκατ. ευρώ µόνο για τους Νέους Αγρότες αναφέρθηκε το στέλεχος Μονάδας Χρηµατοδοτικών εργαλείων και Εργαλείων ∆ιαχείρισης Κινδύνων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Ιωάννης ∆ανιηλίδης. Ο ίδιος επιβεβαίωσε τα όσα έγραψε η Αgrenda στο περασµένο φύλλο, ανακοινώνοντας πως στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης θα προβλέπεται πλέον και η 5ετής επιδότηση επιτοκίου ύψους έως 5%. Αναλυτικότερα ανέφερε:

Εγγυήσεις: Επιδότηση επιτοκίου µέχρι 5% για 5 έτη. Για παράδειγµα, αν ένας δανειολήπτης λάβει δάνειο 100.000 ευρώ µε επιτόκιο 7% και µε διάρκεια αποπληρωµής 7 έτη. Για τα 5 πρώτα χρόνια ο δανειολήπτης θα καλύπτει µόλις το 2%. Για αυτό το δάνειο από τις περίπου 18.000 ευρώ τόκους θα επιβαρυνθεί µε 3.000 ευρώ τόκους το υπόλοιπο θα το καλύψει το πρόγραµµα.

Μικροδάνεια: Αύξηση προϋπολογισµού σε 61,5 εκατ. ευρώ, επέκταση χρόνου αποπληρωµής σε 7 έτη και για τα εκταµιευµένα δάνεια αποπληρωµή σε 7 έτη και εµβόλιµη περίοδος χάριτος εφόσον το επιθυµεί ο δανειολήπτης.

Νέοι Αγρότες: «Έχουµε προβλέψει για πρώτη φορά που θα απευθύνεται αποκλειστικά για στήριξη των Νέων Γεωργών ύψους 10 εκατ. ευρώ» είπε τέλος ο κ. ∆ανιηλίδης, προσθέτοντας πως ο σχεδιασµός του θα προχωρήσει εντός του Ιανουαρίου 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση