Οι αποτυχηµένες δύο πιστώσεις της βασικής ενίσχυσης, οι χιλιάδες απλήρωτοι παραγωγοί, οι εσπευσµένες αλλαγές στη διοίκηση της ∆οµοκού και οι εκκρεµότητες απέναντι στον αγροτικό κόσµο φέρνουν έντονες πιέσεις στους αρµοδίους των πληρωµών.

Στις προτεραιότητες να τακτοποιηθούν κάποια από τα υπόλοιπα που δεν πιστώθηκαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους και να βγει µια συµπληρωµατική πληρωµή µέσα στον Ιανουάριο. Άλλωστε παραδοσιακά κάθε χρόνο αυτό το µήνα, οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών καταπιάνονται µε διορθώσεις και ελέγχους για να κλείσουν οι όποιες «τρύπες» έµειναν από την εξόφληση της ενιαίας και των προγραµµάτων της προηγούµενης χρονιάς. Βέβαια, φέτος, υπάρχει και µια ακόµα µεγαλύτερη «τρύπα» που έχει να κάνει µε τα eco-schemes, η πληρωµή των οποίων εξ αρχής είχε µετατεθεί για την ερχόµενη άνοιξη.

Έτσι, λοιπόν, το επόµενο διάστηµα ακόµα και µε την προσωρινή διοίκηση της ∆οµοκού, οι «εντολές» από την πλατεία Βάθη κάνουν λόγο για τακτοποίηση όσων παραγωγών ήταν στον έλεγχο και δεν πληρώθηκαν είτε για µέρος των αγροτεµαχίων τους είτε συνολικά σαν ΑΦΜ και για τα περιβόητα βοσκοτόπια χωρίς ζώα σε όλη τη χώρα. 

Για φέτος, πάντως, όσον αφορά τις εκκρεµότητες, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 2023 υποβλήθηκαν 653.710 αιτήσεις ΟΣ∆Ε, από τις οποίες αιτήθηκαν ενεργοποίηση δικαιωµάτων οι 601.667 κάτοχοι 4.099.968 Ηα δικαιωµάτων, αξίας 821.004.736,52 ευρώ. Η συνολική επιλέξιµη έκταση που δηλώθηκε από αυτούς τους παραγωγούς για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων ανήλθε σε 3.812.582,85 (Ηα), που σηµαίνει ότι οι εκτάσεις αυτές υπολείπονταν κατά 5-7% των εκτάσεων για να ενεργοποιηθούν πλήρως τα δικαιώµατα που κατέχουν οι αιτούντες το 2023 και αυτό συµβαίνει κάθε χρόνο διότι πολλοί αγρότες χρειάζεται να εκµισθώσουν σηµαντικές εκτάσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων τους και αυτό δεν καθίσταται πλήρως εφικτό.

Ακόµα, να σηµειωθεί ότι φέτος για πρώτη χρονιά εφαρµόσθηκε καθολικά σε όλη τη χώρα το monitoring (τηλεπισκόπιση µε χρήση δορυφορικών εικόνων), ενώ και η ενεργοποίηση των ΠΕ1 – Βοσκότοπων έγινε µε την τήρηση της προϋπόθεσης της κατοχής ζώων από τους αιτούντες και εφαρµόσθηκαν οι ανάλογες µειώσεις και αποκλεισµοί σε αιτούντες χωρίς ζώα. Αυτό, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σηµαίνει ότι η πληρωµή υπολογίσθηκε ξεχωριστά για κάθε κατηγορία δικαιωµάτων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 και ότι λόγω µη κατοχής ζώων για ενεργοποίηση βοσκοτόπων, µηδενίστηκαν οι πληρωµές για 4.406 δικαιούχους κατόχους ΠΕ1 δικαιωµάτων ύψους 5.984.979 ευρώ, διότι δεν διέθεταν σύµφωνα µε το ΣΣΚΑΠ τα απαραίτητα ζώα για την ενεργοποίηση τους. Από τις καταστάσεις πληρωµής εξαιρέθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες παραγωγών µε συνολικό απορριπτόµενο ποσό 11.952.870,23 ευρώ. Ειδικότερα, από την πληρωµή έµειναν εκτός:

Μέχρι 12 Ιανουαρίου τροποποιήσεις για ζηµιές στα πάγια από πληµµύρες

Εν τω µεταξύ σε υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων µέσω της πλατφόρµας arogi.gov.gr καλούνται οι αγρότες µέχρι και την 12η Ιανουαρίου, για ζηµιές σε µηχανολογικό εξοπλισµό, έγγειο κεφάλαιο, πρώτες ύλες, αποθηκευµένα εµπορεύµατα και κατεστραµµένα οχήµατα από τις πληµµύρες του Σεπτεµβρίου 2023 στη Θεσσαλία, για αποζηµιώσεις από το ταµείο πρώτης αρωγής. Οι επιχειρήσεις και οι αγρότες µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και για τη διενέργεια αυτοψίας και την επιχορήγηση της κρατικής αρωγής (του ν. 4797/2021), µέχρι την ίδια καταληκτική ηµεροµηνία. ∆ιευκρινίζεται ότι οι εν λόγω αιτήσεις δεν περιλαµβάνουν ζηµιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, ενώ µετά τις 12 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η καταβολή αποζηµιώσεων.

Προς πληρωµή οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις για τις φωτιές Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2023

Ένα βήµα πιο κοντά στην πληρωµή τους έρχονται οι πληγέντες αγροτικές εκµεταλλεύσεις από τις ζηµιές από πυρκαγιές Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεµβρίου του 2023, µετά τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης µε αριθµό 44664/28-12-2023. Ειδικότερα, µε την ΚΥΑ οριοθετούνται οι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων και αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Έβρου, Καβάλας και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση