Την ώρα που στο ΥΠΑΑΤ κάνουν λογαριασµούς για την ανακατανοµή κονδυλίων στην ΚΑΠ, όπως φαίνεται δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα υπόλοιπα χρήµατα του περασµένου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης

.

 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, έχουν προκύψει κάποια υπόλοιπα από το ΠΑΑ 2014-2020 τα οποία θα πρέπει να απορροφηθούν, µε το µέτρο για τα Παρακάρλια ύψους 40 εκατ. ευρώ να είναι εκείνο για το οποίο προορίζονται µερικά εξ αυτών. Ωστόσο, καθώς απαιτείται τροποποίηση του χρηµατοδοτικού σχήµατος του ΠΑΑ η οποία και έχει «ξεχαστεί», έχουν µπλοκάρει οι πληρωµές στα υπόλοιπα διαρθρωτικά Μέτρα όπως είναι των Συµβούλων και της Μεταποίησης. Σηµειώνεται εδώ πως επίσηµα τουλάχιστον δεν έχει υπάρξει η έγκριση από την ΕΕ, µε τον αρχικό φάκελο που είχε παραδοθεί από τη χώρα µας να στέλνεται πίσω για διορθώσεις. Ως εκ τούτου µέχρι να γίνει αυτή η τροποποίηση στον φάκελο του ΠΑΑ, οι πληρωµές θα παραµένουν µπλοκαρισµένες.

Για 120.000 στρέµµατα η κάλυψη του διαφυγόντος κέρδους

 

Υπενθυµίζεται ότι το Μέτρο για τα Παρακάρλια αφορά τις εκτάσεις στη Θεσσαλία (περίπου 120.000 στρέµµατα µε βάση την εικόνα του δορυφόρου Copernicus) που βρίσκονται κάτω από το νερό και για δύο χρόνια, το Μέτρο αυτό θα είναι σε θέση να καλύψει το απολεσθέν εισόδηµα. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση αφορά την ενίσχυση σε τρεις οµάδες καλλιεργειών τις Αρόσιµες (βαµβάκια, βιοµ. Ντοµάτα, σιτηρά, µηδική κ.λπ), τις ∆ενδρώδεις (το 80% αφορά αµυγδαλεώνες) και τις Κηπευτικές (κυρίως υπαίθριες ντοµάτες) µε ξεχωριστά στρεµµατικά ποσά.

Κρίσιµο είναι να δεχτεί η κοινότητα πως πρόκειται για µία περίπτωση που δικαιολογεί µεγαλύτερη επιδότηση από τον περιορισµό που επιβάλλεται από τον µεταβατικό κοινοτικό κανονισµό του ΠΑΑ (Καν. ΕΕ 2020/2220) για την περίοδο 2021-2022, ο οποίος ορίζει µέγιστη ενίσχυση 60 ευρώ το στρέµµα και 90 ευρώ αντίστοιχα για αροτραίες και δενδρώδεις. Όπως και να έχει, η επιδότηση θα δίνεται µε βάση την καλλιέργεια που έχει δηλωθεί από τους πληττόµενους αγρότες στο ΟΣ∆Ε 2023 και θα καλύπτει τα έτη ενίσχυσης 2024 και 2025. Επιπλέον θα πρέπει να αντικαθιστά και όλες τις άµεσες ενισχύσεις όπως είναι για παράδειγµα η βασική και οι συνδεδεµένες. Πάντως θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλο το διαφυγόν κέρδος που έχουν οι παραγωγοί που δεν µπορούν να µπουν στα χωράφια τους, κάτι που προβλέπεται στο τεχνικό δελτίο που έχει αποσταλεί προς έγκριση.

Οι 3 προτάσεις για ευελιξία του Αυγενάκη

Κατά την τοποθέτησή του στο περασμένο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι πρέπει να εξετασθούν άμεσα οι εξής προτάσεις:

Ο Λευτέρης Αυγενάκης έκρουσε επίσης τον κώδωνα του κινδύνου ότι ο χρόνος είναι οριακός για την έγκρισή τους, καθώς για την άμεση εφαρμογή τους πρέπει να έχουν προωθηθεί σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια και κυρίως από την επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, την τελευταία, το πιθανότερο,
πριν από τις ευρωεκλογές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση