Το σοβαρό τους προβληµατισµό για το µέλλον της βιολογικής γεωργίας στη χώρα µας λόγω της άκρατης και χωρίς φραγµούς µαζικότητας των συµµετοχών στην αντίστοιχη δράση των eco-schemes, εκφράζουν στην Agrenda οι φορείς πιστοποίησης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες που δεν επιδέχονται αµφισβήτησης, η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί έχει πάρει χαρακτηριστικά φούσκας έτοιµης να σπάσει, επιστρέφοντας τον κλάδο στα επίπεδα βιοκαλλιέργειας του 2-3% του 2017.

«Τα eco-schemes είναι σαν µία πίττα. Όλοι οι καλεσµένοι πρέπει να φάνε και απ’ ότι φαίνεται θα πάρουν ψίχουλα, οπότε ακόµη και οι σοβαροί επαγγελµατίες που χρόνια τώρα δραστηριοποιούνται στο χώρο θα εγκαταλείψουν όταν δουν την ενίσχυση που θα πάρουν και θα µείνουν οι αλεξιπτωτιστές», µας αναφέρει πηγή που εκφράζει τις θέσεις των πιστοποιητών. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει, οι πληρωµές των eco-schemes θα γίνουν χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο σε αντίθεση µε τα όσα γινόντουσαν στο ΠΑΑ όπου ο ΟΠΕΚΕΠΕζητούσε επιβεβαίωση συµµόρφωσης.

«Κράσαρε» η βάση δεδοµένων

Έτσι, και µε την απουσία της Ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων (ΗΒ∆) για τα πιστοποιητικά όπου σταµάτησε να λειτουργεί µε την έναρξη της νέα προγραµµατικής περιόδου, για το ίδιο αγροτεµάχιο που θα πληρωθεί κάποιος διατήρηση βιολογικής γεωργίας µέσω eco-schemes θα µπορεί να κάνει αίτηση και για µετατροπή µέσω του ΠΑΑ. ∆ηλαδή, κάποιος που πληρώθηκε βιολογικά από την αίτηση που έκανε το καλοκαίρι, µπορεί όπως έχουν τα πράγµατα να διαγραφεί από τον πιστοποιητή και να πάει να διεκδικήσει πριµ από την µετατροπή των βιολογικών που είναι υψηλότερο, στη νέα πρόσκληση που αναµένεται να εκδοθεί. Πληροφορίες µάλιστα αναφέρουν πως η προκήρυξη που ήταν να εκδοθεί τον ερχόµενο Απρίλιο πάει παραπίσω για αυτόν τον λόγο. Σηµειώνεται πως όλα τα παραπάνω έχουν τεθεί κατ’ επανάληψη υπόψη της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ και έχουν µεταφερθεί και στην πολιτική ηγεσία η οποία είναι αυτή που καλείται να πάρει σύντοµα αποφάσεις για το µέλλον του κλάδου.

Σύµφωνα µε τους φορείς θα πρέπει λοιπόν η επιδότηση να δίνεται αποδεδειγµένα σε όσους έρχονται από δεσµεύσεις του ΠΑΑ, ή έχουν κλείσει τουλάχιστον ένα χρόνο πιστοποιηµένοι. Το ζήτηµα λοιπόν είναι να µπουν όσοι έχουν µία καλή και χρόνια επαφή µε την αγορά των βιολογικών η οποία είναι αναπτυσσόµενη και δυναµική, αλλά στη χώρα µας αναλώνεται σε τέτοιου είδους αρρυθµίες. Επιπλέον ζητάνε να αναθεωρηθεί και το ύψος του πριµ για να ανταποκρίνεται πράγµατι στις ανάγκες των παραγωγών. Παράλληλα, σηµειώνουν την αγωνία τους στο τι θα συµβεί µε εκείνους τους παραγωγούς που εντάχθηκαν στην προκήρυξη του 2022, διατηρούν δεσµεύσεις έως και φέτος, και το 2025 θα έρθουν να διεκδικήσουν προϋπολογισµό τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ µέσω των eco-schemes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση