Η παροχή επιδότησης επιτοκίου προβλέφθηκε στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς «τα επιτόκια δανεισμού έχουν αυξηθεί πολύ σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία είχε σχεδιασθεί το Χρηματοδοτικό Εργαλείο, με αποτέλεσμα ο αρχικός σχεδιασμός του Χρηματοδοτικού Εργαλείου να μην ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές ανάγκες » όπως αναφέρεουν οι διαχειριστικές αρχές, στο κείμενο της 12ης Τροποποίησης του ΠΑΑ.

Η παραπάνω εξέλιξη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τον νέο µηχανισµό επιδότησης επιτοκίου 80%-100% για μία 5ετία σε µεγάλα αγροτικά επενδυτικά δάνεια 12ετούς διάρκειας και ύψους από 10.000 ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ και πλέον μένουν μεταξύ άλλων οι διαδικασίες τροποποίησης και των σχετικών συμβάσεων με τις τράπεζες και τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης. Στόχος είναι εντός του φθινοπώρου να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το εργαλείο αυτό για νέες δανειοδοτήσεις ώστε να μπορέσουν να το εκμεταλλευθούν και οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης.

Προς το παρόν, δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν η επιδότηση του επιτοκίου θα είναι στο 100% ή σε µικρότερο ποσοστό που θα προσεγγίζει το 80%, σύµφωνα µε πληροφορίες, ωστόσο θεωρείται κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο για να γίνει πιο ελκυστικό το Ταµείο αυτό προς τους αγρότες.

Αναλυτικότερα στο έγγραφο για την 12η Τροποποίηση του ΠΑΑ αναφέρεται ότι:

Η παρακάτω τροποποίηση γίνεται ώστε να προβλεφθεί η παροχή επιδότησης επιτοκίου σε μία ενιαία πράξη με το Χρηματοδοτικό Εργαλείο. Η προσθήκη αυτή κρίνεται αναγκαία ώστε να αντιμετωπισθεί το πολύ αυξημένο κόστος δανειοδότησης το οποίο παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα επιτόκια δανεισμού έχουν αυξηθεί πολύ σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία είχε σχεδιασθεί το Χρηματοδοτικό Εργαλείο, με αποτέλεσμα ο αρχικός σχεδιασμός του Χρηματοδοτικού Εργαλείου να μην ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές ανάγκες των τελικών αποδεκτών του και της αγοράς.

Η τροποποίηση έχει ως εξής:

«Ένα εργαλείο εγγύησης πρώτης ζημίας χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο (First Loss Portfolio Guarantee – FLPG) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 17 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και θα αφορά σε δάνεια από 10.000 ευρώ. Η κάλυψη (εγγύηση) του Προγράμματος αναμένεται να ανέλθει από 20% έως 80% (guarantee rate) για κάθε δάνειο και θα παρέχεται μέχρι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων να ανέλθει κατά μέγιστο σε ένα ανώτατο όριο (cap rate) του χαρτοφυλακίου. Σε περίπτωση όπου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) συμμετάσχει στο χαρτοφυλάκιο, το cap rate θα διαμορφωθεί έως 25%, ενώ σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει συνεισφορά του ΕΤΣΕ, το cap rate μπορεί να ανέλθει έως 35%.

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση