Χρόνο από τη εργασία στο χωράφι «κλέβει» η καθημερινή ενασχόληση των αγροτών με η γραφειοκρατία που συνοδεύει τα θέματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ζήτημα το οποίο αδυνατίζει τις παραγωγικές δομές στον πρωτογενή τομέα και βάζει σε σοβαρό κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Το 78% των ευρωπαίων αγροτών χρησιμοποιεί εξωτερική βοήθεια για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, οι μισοί εξ αυτών δεν διαθέτουν κινητά, ενώ αυτοί που έχουν δυσκολεύονται να στείλουν φωτογραφίες με γεωγραφική απεικόνιση (monitoring). Αυτά είναι κάποια από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας απλούστευσης διοικητικών παραμέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για τους αγρότες, που δημοσιοποίησε η Κομισιόν στις 12 Απριλίου.

Η έρευνα, η οποία από τις 7 Μαρτίου έως τις 8 Απριλίου συγκέντρωσε σχεδόν 27.000 απαντήσεις, απευθυνόταν ειδικά στους αγρότες και ήταν μέρος των ενεργειών που ανέλαβε η Κομισιόν προκειμένου να εντοπίσει τον διοικητικό φόρτο και την πολυπλοκότητα, που απορρέουν από τους κανόνες της ΚΑΠ όπως και με άλλους κανόνες για τα τρόφιμα και την γεωργία. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανάλυση των απαντήσεων που ελήφθησαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η έρευνα ήταν μέρος των ενεργειών που ανέλαβε η Επιτροπή για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των αγροτών και απευθυνόταν ειδικά στους αγρότες για τον εντοπισμό του διοικητικού φόρτου και της πολυπλοκότητας που απορρέουν από τους κανόνες της ΚΑΠ καθώς και από άλλους κανόνες για τα τρόφιμα και τη γεωργία, τόσο σε σχέση με εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο και επίσης στις υποχρεώσεις καταγραφής και αναφοράς που συνδέονται με αυτές.

Τα πρώτα ευρήματα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι:

Στις προτάσεις απλούστευσης, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα απλοποιήσει τη μεθοδολογία για ορισμένους ελέγχους, με στόχο τη μείωση του αριθμού των επισκέψεων στο αγρόκτημα από τις εθνικές διοικήσεις έως και 50%. Το μέτρο αυτό ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα των κρατών μελών. Με λιγότερες επισκέψεις από τη διοίκηση προς διαχείριση, οι αγρότες θα έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στην βασική τους εργασία.

Λεπτομερής ανάλυση το φθινόπωρο

Θα διεξαχθούν τώρα μεμονωμένες συνεντεύξεις με αγρότες και οργανώσεις αγροτών για να παρέχεται μια πιο εμπεριστατωμένη επισκόπηση της κατάστασης και να γίνει πιο εις βάθος αναφορικά με τις ερωτήσεις. Θα τροφοδοτήσει μια λεπτομερή ανάλυση που θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2024, με στόχο να διευκρινίσει τις πηγές πολυπλοκότητας για τους αγρότες: επίπεδο ΕΕ, εθνικό επίπεδο, ΚΑΠ και άλλες απαιτήσεις και πολιτικές.

Ερωτηθέντες

Μεταξύ των ερωτηθέντων, το 81% ήταν αγρότες που υποβάλλουν αίτηση για στήριξη της ΚΑΠ ενώ οι υπόλοιποι ερωτηθέντες ήταν αγρότες που δεν υποβάλλουν αίτηση για στήριξη της ΚΑΠ (16%) ή αγροτικοί σύμβουλοι και άλλοι φορείς. Το 36% των αγροτών που απάντησαν ήταν μεταξύ 50 και 64 ετών και το 48% μεταξύ 30 και 49 ετών. Πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 5 εκταρίων αντιπροσωπεύονταν από το 10% των ερωτηθέντων ενώ το 39% εργάζεται σε αγροκτήματα από 5 έως 50 εκτάρια. Υπενθυμίζουμε ότι το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 17,4 εκτάρια. Τα είδη παραγωγής που αντιπροσωπεύονταν περισσότερο ήταν τα δημητριακά και άλλες καλλιέργειες αγρού, ακολουθούμενα από το βόειο κρέας και τα γαλακτοκομικά, το κρασί και το ελαιόλαδο.

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση