Μία εβδομάδα πριν την πίστωση των eco-schemes, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει τη σχετική εγκύκλιο για την έγκριση της πληρωμής τους, αφαιρώντας εξολοκλήρου την απαίτηση τηλεπισκόπησης από τα πεδία που καλείται να υπογράψει ο προϊστάμενος Τεχνικών Ελέγχων, γεγονός που δείχνει ότι το λεγόμενο ξεσκαρτάρισμα των αιτήσεων «θυσιάζεται» για να επιταγχυνθεί η διαδικασία πληρωμής.

 

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις ενίσχυσης ξεπερνάνε το διπλάσιο των διαθέσιμων κονδυλίων (425 εκατ. ευρώ) των eco-schemes, και ως εκ τούτου θα γίνουν περικοπές οι οποίες όπως λέει το ρεπορτάζ θα εστιάζουν στα βιολογικά.

Άλλωστε ένα µεγάλο µέρος του προβλήµατος που λέγεται «αυξηµένη ζήτηση» έχει ξεκινήσει από τη «διατήρηση βιολογικών» µέτρο στο οποίο, υπό το φόβο να µην καλυφθεί η ζήτηση για το eco-schemes, άνοιξαν ορθάνοιχτα «πόρτες και παράθυρα» µε αποτέλεσµα η ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης να έχει ανατραπεί πλήρως και τις περισσότερες φορές σε βάρος της νοµιµότητας.

Αναλυτικότερα, η νέα εγκύκλιος (ορθή επανάληψη) που αναρτήθηκε στη diavgeia στις 22 Απριλίου αναφέρει στο υπόδειγμα που καλείται να υπογράψει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων:

Στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 2115/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βεβαιώνεται : 

Η ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας όπως προκύπτει από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΣΥΔΔ 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το σύνολο της επικράτειας για την παρέμβαση των Οικολογικών Προγραμμάτων προκύπτουν τα παρακάτω: 

  1. Συνολικός αριθμός αιτήσεων Παρέμβασης
  2. Αριθμός αιτήσεων δείγματος που ελέγχθηκαν με διοικητικό ή και επιτόπιο έλεγχο
  3. Γενικές Παρατηρήσεις:

H πρώτη εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 17/4/2024 ανέφερε:

Στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) 2115/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βεβαιώνεται: 

Η ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας όπως προκύπτει από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΣΥΔΔ Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το σύνολο της επικράτειας προκύπτουν τα παρακάτω: 

  1. Συνολικός αριθμός αιτήσεων Ενίσχυσης
  2. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν επιτόπια για τις γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον
  3. Αριθμός αιτήσεων για τις γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης
  4. Αριθμός αιτήσεων δείγματος για τις γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον στις οποίες πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος
  5. Γενικές Παρατηρήσεις: Ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε διασταυρωτικά για το σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης
Πηγή: www.agronews.gr

 

Αφήστε μια απάντηση