Το δρόμο για την εξόφληση των υπολοίπων στο πρόγραμμα των Βιολογικών του έτους 2023 ανοίγουν οι αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν αυτές τις μέρες στη Διαύγεια και αφορούν διάθεση πίστωσης ποσου περίπου 86 εκατ. ευρώ.
Η υποχρέωση για τη χώρα μας μιλά για πληρωμή κάθε εκκρεμότητας της περσινής χρονιάς μέχρι τις 30 Ιουνίου της επόμενης. Φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, ωστόσο η περίπτωση των αγροπεριβαλλοντικών θεωρείται από τις «απλές», που σημαίνει ότι η πληρωμή τους θα «γραφτεί» σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα, ούτως ώστε οι δικαιούχοι παραγωγοί να αρχίσουν να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Οι πιο αισιόδοξοι, μάλιστα, δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο μιας πίστωσης αυτή την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα οι αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια αφορούν τα εξής:

-Στις 20 Ιουνίου, διάθεση πίστωσης ποσού 5.923.073,32 ευρώ (από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210009, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 918.259,75 ευρώ, το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο της με αριθμ. 2820/357342/20-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΣΗ4653ΠΓ-ΑΨΤ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά σε ποσό ύψους 5.004.813,57 ευρώ.

-Στις 20 Ιουνίου, διάθεση πίστωσης ποσού 1.213.981,65 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210017, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 313.360,53 ευρώ, το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο της με αριθμ. 2818/357231/20-11-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΑΞ4653ΠΓ-3ΜΕ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά σε ποσό 900.621,12 ευρώ.

-Στις 25 Ιουνίου, διάθεση πίστωσης ποσού 66.673.393,30 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210010, με τίτλο «Βιολογική Γεωργία», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Από το παραπάνω ποσό τα 34.741.862 ευρώ αφορούν αδιάθετο υπόλοιπο έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 31.931.530 ευρώ.

-Στις 25 Ιουνίου, διάθεση πίστωσης ποσού 12.916.232 ευρώ που και αυτή αφορά το έργο με τίτλο «Βιολογική Γεωργία», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023. Από το παραπάνω ποσό τα 8.497.344 ευρώ αφορούν αδιάθετο υπόλοιπο έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 4.418.887 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση