Χωρίς πιστώσεις προς τους αγρότες βγήκε τελικά η εβδοµάδα και κατά συνέπεια ο µήνας, µε τον προγραµµατισµό των αρµοδίων να προσανατολίζεται σε έναρξη της διαδικασίας από την ερχόµενη ∆ευτέρα σταδιακά και µε τα πιο «εύκολα», µέχρι την Τετάρτη.

Σε κάθε περίπτωση, πληρωµές θα γίνουν, δεδοµένου ότι οι κανονισµοί από τις Βρυξέλλες επιβάλλουν εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και των προγραµµάτων του 2023 µέχρι τις 30 Ιουνίου, προκειµένου να µην επιβληθούν καταλογισµοί στη χώρα µας. Το ζητούµενο, ωστόσο, είναι πόσα από τα 230 εκατ. ευρώ που περιµένει ο αγροτικός κόσµος θα πιστωθούν και ποιοι θα µείνουν απλήρωτοι, κάνοντας εκ νέου υποµονή για τον…. Σεπτέµβριο.

Αυτό, λοιπόν, που θεωρείται βέβαιο είναι ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα µπορούν να προχωρήσουν σε αναλήψεις από τις αρχές της εβδοµάδας, κατά τα γνωστά, ανάλογα σε ποια τράπεζα έχουν λογαριασµό.

Και ενώ ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών επιµένει ότι «δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα µε την εξόφληση των άµεσων ενισχύσεων του έτους 2023, µέχρι το τέλος του Ιουνίου», οι εκκρεµότητες προς τους αγρότες αφορούν τα εξής:

Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Από τα συνολικά 245 εκατ. ευρώ που έπρεπε να µπουν στους λογαριασµούς των αγροτών και εκκρεµούν ακόµα 54 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, θεωρείται από τις «απλές» περιπτώσεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προηγηθούν.

Βασική ενίσχυση: Από τα 829,5 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει περίπου στα 64 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εδώ η κατάσταση είναι πιο δύσκολη, αφού το µεγάλο ζήτηµα συνεχίζουν να αποτελούν οι βοσκότοποι και όσες ενισχύσεις συνδέονται µε βοσκήσιµες εκτάσεις – εκτός της βασικής- που σηµαίνει ότι «κολλάνε» µαζί και η εξισωτική αποζηµίωση και Εθνικό Απόθεµα. Σηµειωτέον δεν έχει καν αποφασιστεί αρµοδίως πως θα διευθετηθεί το θέµα µε όσους δήλωσαν βοσκότοπο χωρίς ζώα. Σηµειωτέον, οι έλεγχοι δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν καν αρχίσει.

Αναδιανεµητική ενίσχυση: Από τα 174 εκατ. ευρώ του προϋπολογισµού, σε εκκρεµότητα έχουν µείνει 9 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο και θεωρείται ότι θα πληρωθεί την ερχόµενη εβδοµάδα, αφού δεν είναι από αυτά που «δυσκολεύουν» στους ελέγχους και στις διορθώσεις.

Νεαροί αγρότες: Από το ποσό των 27,6 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι νέοι έλαβαν 24,4 εκατ. ευρώ και τους οφείλονται ακόµα 3,2 εκατ. ευρώ. Μια περίπτωση, που µάλλον θα καλυφθεί σε αυτή την πληρωµή.

Eco-schemes: Από τον προϋπολογισµό των 426,4 εκατ. ευρώ έχουν µείνει απλήρωτα περί τα 33,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, κανείς δεν µπορεί να πει αρµοδίως ακόµα και την τελευταία στιγµή αν θα επιλεγεί να γίνει µια πληρωµή που όµως δεν θα ανταποκρίνεται µε ακρίβεια ή δεν θα γίνει καθόλου, δεδοµένου ότι ακόµα δεν έχει ανοίξει η διαδικασία  των ενστάσεων, για να ακολουθήσουν οι διορθώσεις και κατ’ επέκταση η πληρωµή όσων παραγωγών δικαιωθούν.

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης: Στις αρχές ∆εκεµβρίου του 2023 πληρώθηκε το 70% των αγροπεριβαλλοντικών, που αντιστοιχούσαν σε 173 εκατ. ευρώ και αφορούσαν 71.332 δικαιούχους. Αυτό σηµαίνει ότι εκκρεµούν ακόµα περίπου 70 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για µια πίστωση που πρέπει να θεωρείται σίγουρη, δεδοµένου ότι την περασµένη εβδοµάδα δηµοσιεύτηκαν στη ∆ιαύγεια τέσσερις αποφάσεις που αφορούν τη διάθεση πίστωσης ποσού περίπου 86 εκατ. ευρώ για τα Βιολογικά. Εξ αυτών, οι δύο αφορούν τη Βιολογική Κτηνοτροφία µε ποσό 7.137.054,87 ευρώ και οι άλλες δύο τη Βιολογική Γεωργία µε ποσό 79.589.625,3 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση