Ψευδακακία (Robinia pseudoacacia)

  Σπορά: Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο Βάθος: 1 – 2 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: –20 – 15oC Βέλτιστη: 15 – 28oC Μέγιστη: 30 – 38oC Έδαφος: Βαθιά, χαλαρά, μέτρια νωπά εδάφη pH: Ιδανικό pH: 4,6 – 8,2 Άρδευση: Ξηρική Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο Κάθε 2 με 3 χρόνια Μέθοδος συγκομιδής: Συγκομιστικές μηχανές Ασθένειες: Αρμιλλαρία […]

Mίσχανθος (Miscanthus spp.)

  Σπορά: Εποχή: Άνοιξη (Απρίλιο – Μάιο) Βάθος: 4 – 6 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 5 – 10oC Βέλτιστη: 15 – 28oC Μέγιστη: 28 – 35oC Έδαφος: Αμμώδη Αμμοπηλώδη pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Φεβρουάριο – Μάρτιο Μέθοδος συγκομιδής: Μηχανές Ανθεκτικό στις Ασθένειες Εχθροί: Προνύμφες των Mesapameasecalis και Hepialushumuli   Πηγές: […]

Λεύκα (Populus spp.)

  Φύτευση: Εποχή: Νωρίς την άνοιξη Βάθος: 40 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: –20 – 15oC Βέλτιστη: 15 – 28oC Μέγιστη: 30 – 42oC Έδαφος: Μέτρια έως βαριά εδάφη με καλή στράγγιση pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 7,5 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Μέσα Οκτωβρίου αρχές Μαρτίου Μέθοδος συγκομιδής: Συγκομιστικές μηχανές Ασθένειες: Σεπτωρίαση Έλκος Σκωρίαση Καρκίνος Εχθροί: Σκαθάρι […]

Κενάφ (Hibiscus cannabinus)

  Σπορά: Εποχή: Τέλος Απριλίου έως αρχές Ιουνίου Βάθος: 2 – 4 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 10 – 15oC Βέλτιστη: 15 – 27oC Μέγιστη: 27 – 35οC Έδαφος: Καλά στραγγιζόμενα, αμμοπηλώδη, με ουδέτερη αντίδραση και υψηλή περιεκτικότητα σε χούμο pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 8,5 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Νοέμβριο – Ιανουάριο Μέθοδος συγκομιδής: Στελεχοκοπτικές και […]

Καλαμιά (Phragmites australis)

  Σπορά: Εποχή: Νωρίς την άνοιξη Βάθος: 5 – 8 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 0 – 15oC Βέλτιστη: 20 – 27oC Μέγιστη: 27 – 38oC Έδαφος: Φτωχά αμμώδη pH: Ιδανικό pH: 5,0 – 8,0 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Νοέμβριο – Ιανουάριο Μέθοδος συγκομιδής: Συγκομιστικές μηχανές Ασθένειες: Pythiumspp. Εχθροί: Σεσάμια     Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org

Ιτιά (Salix spp.)

  Φύτευση: Εποχή: Νωρίς την άνοιξη Βάθος: 40 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 3 – 15oC Βέλτιστη: 15 – 25oC Μέγιστη: 25 – 35oC Έδαφος: Αργιλώδη Αμμώδη pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Μέσα Οκτωβρίου αρχές Μαρτίου Μέθοδος συγκομιδής: Συγκομιστικές μηχανές Ασθένειες: Σηψιρριζίες Έλκος Σκωρίαση Εχθροί: Phratoravulgatissima     Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org

Ευκάλυπτος (Eucalyptus)

  Σπορά: Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο Βάθος: 5 – 8 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 0 – 16oC Βέλτιστη: 16 – 20oC Μέγιστη: 20 – 35οC Έδαφος: Κόκκινα – καφέ και εύφορα, συχνά με χαλαζίτη, αλλά αναπτύσσεται εξίσου καλά και σε αμμώδη ή σχιστολιθικά εδάφη pH: Ιδανικό pH: 6,0 – 8,0 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Τέλη του […]

Ατρακτυλίδα (Carthamus tinctorius)

  Σπορά: Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο Βάθος: 2,5 – 3,5 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 5 – 16oC Βέλτιστη: 20 – 25oC Μέγιστη: 25 – 35oC Έδαφος: Βαθιά, γόνιμα, ουδέτερα σε αντίδραση, με καλή στράγγιση. pH: Ιδανικό pH: 6,0 – 6,5 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Σεπτέμβριο – Οκτώβριο Μέθοδος Συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές Ανθεκτικό σε Ασθένειες και Εχθρούς   […]

Αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus)

  Σπορά: Εποχή: Φθινόπωρο ή Άνοιξη Βάθος: 2 – 4 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 10 – 15oC Βέλτιστη: 15 – 25oC Μέγιστη: 25 – 35οC Έδαφος: Αμμώδη Αμμοπηλώδη Πετρώδη Αργιλώδη pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0 Άρδευση: Ξηρική Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστική ή θεριστική μηχανή Ασθένειες: Περονόσπορος Ramulariacynarae Ωΐδιο Ίωση […]

Switchgrass (Panicum virgatum)

  Σπορά: Εποχή: Απρίλιο – Μάιο Βάθος: 1 – 2 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 15 – 20oC Βέλτιστη: 20 – 28oC Μέγιστη: 28 – 38οC Έδαφος: Ελαφρά, φτωχά στραγγιζόμενα Πετρώδη Αμμώδη ή εδάφη που πλημμυρίζουν εύκολα pH: Ιδανικό pH: 5,0 – 7,5 Άρδευση: Ξηρική Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Αργά τον χειμώνα Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστική μηχανή Ασθένειες: Ριζοκτόνια […]